Česká centra povede od března 2018 Ondřej Černý

Novým generálním ředitelem Českých center se stane Ondřej Černý, který v současné době vede České centrum v Mnichově. Vítěze vybrala komise složená z expertů Ministerstva zahraničních věcí a Českých center. O. Černý, který bude uveden do funkce 1. března 2018, nahradí Moniku Koblerovou. Ta byla po odvolání minulého generálního ředitele v dubnu 2017 pověřena ministrem zahraničních věcí dočasným řízením této příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí, v jejímž vedení zůstane i po nástupu nového generálního ředitele.

Do dvoukolového výběrového řízení, které probíhalo v září a říjnu letošního roku, se přihlásilo 11 uchazečů. Šestičlenná komise složená ze zástupců MZV a Českých center přihlížela při svém výběru zejména k dosavadní profesní zkušenosti kandidátů, jejich orientaci v oblasti agendy Českých center, předložené koncepci jejich fungování a manažerským zkušenostem. Na základě součtu bodového hodnocení vybrala komise 3 nejlepší uchazeče a jejich seznam předložila ministru zahraničních věcí, který vybral 16. listopadu 2017 kandidáta s nejvyšším dosaženým počtem bodů, tedy Ondřeje Černého.

 „Jsem rád, že Česká centra povede právě Ondřej Černý, který má dlouholeté zkušenosti s vedením významné kulturní instituce nejen v České republice, ale zároveň úspěšně vede již několik let České centrum v Mnichově,“ řekl ministr Lubomír Zaorálek.

Ondřej Černý se ujme funkce generálního ředitele Českých center 1. března 2018. V současné době stále vede České centrum v Mnichově.  Na jeho současnou pozici se vypíše výběrové řízení tak, aby nebylo ohroženo fungování Českého centra v německém Mnichově v roce, kdy tato organizace bude pořádat řadu akcí k významnému výročí České republiky.

„Česká centra mají nenahraditelnou roli ve veřejné diplomacii České republiky a spolu s našimi zastupitelskými úřady a vládními agenturami se významně podílejí na vytváření obrazu České republiky ve světě. Řízení této organizace pro mne představuje velkou výzvu a odpovědnost,“ uvedl Ondřej Černý.

Podle článku 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká centra jmenuje a odvolává jejího generálního ředitele ministr zahraničních věcí ČR.

Ondřej Černý (55) v současné době vede České centrum v Mnichově od roku 2014. Po studiích knihovnictví a vědeckých informací na FF UK pracoval v dokumentaci Divadelního ústavu a následně jako redaktor časopisu Svět a divadlo. V té době se rovněž věnoval divadelní kritice a překládání. V letech 1996 – 2007 řídil Divadelní ústav, působil jako dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka a také jako editor. V roce 2007 se stal ředitelem Národního divadla v Praze, které vedl až do roku 2012.

 

Newsletter