Dolar zůstává pod výprodejním tlakem. Oslabuje v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Vůči euru se obchoduje nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu těží ze slabšího dolaru a z lepšího tržního sentimentu. Jediná koruna krátce oslabila zpět nad 25,50 za euro, aby se poté vrátila zpět pod tuto hranici.

Česká centra povede od března 2018 Ondřej Černý

Novým generálním ředitelem Českých center se stane Ondřej Černý, který v současné době vede České centrum v Mnichově. Vítěze vybrala komise složená z expertů Ministerstva zahraničních věcí a Českých center. O. Černý, který bude uveden do funkce 1. března 2018, nahradí Moniku Koblerovou. Ta byla po odvolání minulého generálního ředitele v dubnu 2017 pověřena ministrem zahraničních věcí dočasným řízením této příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí, v jejímž vedení zůstane i po nástupu nového generálního ředitele.

Do dvoukolového výběrového řízení, které probíhalo v září a říjnu letošního roku, se přihlásilo 11 uchazečů. Šestičlenná komise složená ze zástupců MZV a Českých center přihlížela při svém výběru zejména k dosavadní profesní zkušenosti kandidátů, jejich orientaci v oblasti agendy Českých center, předložené koncepci jejich fungování a manažerským zkušenostem. Na základě součtu bodového hodnocení vybrala komise 3 nejlepší uchazeče a jejich seznam předložila ministru zahraničních věcí, který vybral 16. listopadu 2017 kandidáta s nejvyšším dosaženým počtem bodů, tedy Ondřeje Černého.

 „Jsem rád, že Česká centra povede právě Ondřej Černý, který má dlouholeté zkušenosti s vedením významné kulturní instituce nejen v České republice, ale zároveň úspěšně vede již několik let České centrum v Mnichově,“ řekl ministr Lubomír Zaorálek.

Ondřej Černý se ujme funkce generálního ředitele Českých center 1. března 2018. V současné době stále vede České centrum v Mnichově.  Na jeho současnou pozici se vypíše výběrové řízení tak, aby nebylo ohroženo fungování Českého centra v německém Mnichově v roce, kdy tato organizace bude pořádat řadu akcí k významnému výročí České republiky.

„Česká centra mají nenahraditelnou roli ve veřejné diplomacii České republiky a spolu s našimi zastupitelskými úřady a vládními agenturami se významně podílejí na vytváření obrazu České republiky ve světě. Řízení této organizace pro mne představuje velkou výzvu a odpovědnost,“ uvedl Ondřej Černý.

Podle článku 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká centra jmenuje a odvolává jejího generálního ředitele ministr zahraničních věcí ČR.

Ondřej Černý (55) v současné době vede České centrum v Mnichově od roku 2014. Po studiích knihovnictví a vědeckých informací na FF UK pracoval v dokumentaci Divadelního ústavu a následně jako redaktor časopisu Svět a divadlo. V té době se rovněž věnoval divadelní kritice a překládání. V letech 1996 – 2007 řídil Divadelní ústav, působil jako dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka a také jako editor. V roce 2007 se stal ředitelem Národního divadla v Praze, které vedl až do roku 2012.

 

Newsletter