Česká ekonomika rostla ve 2Q meziročně 2,3 % (oček. 2,7 %)

AKTUALIZOVÁNO – Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 2,3 %. Růst české ekonomiky pokračoval i ve 2. čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1]byl podle předběžného odhadu o 0,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostl o 2,3 %. V mezičtvrtletním srovnání si tak ekonomika stále udržuje svou výkonnost, meziročně však došlo kvůli vysoké srovnávací základně k poklesu dynamiky růstu.

„Vývoj růstu HDP kopíruje trajektorii další fundamentů z první poloviny letošního roku,“ okomentoval data ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Zatímco meziroční růst průmyslu a maloobchodu v první čtvrtletí dosáhl 4,6 % a 6,2 %, ve druhém čtvrtletí dynamika oslabila na 3,4 % a 4,4 % respektive. K růstu HDP významně přispěla spotřeba domácností, která odráží rekordně nízkou nezaměstnanost a s tím spojené vysoké tempo růstu příjmů. Růst příjmů spolu s vysokou důvěrou spotřebitelů budou i nadále přispívat k silné spotřebě domácností, která tak zůstane významným faktorem pro růst HDP i ve zbytku roku,“ uvedl Šoltés.

„Růst českého HDP byl ve druhém čtvrtletí pomalejší, než ekonomové očekávali. Jde o další silný důkaz toho, že se ekonomika v tomto hospodářském cyklu už dostala za svůj vrchol. Vláda, obce i kraje tudíž musí počítat s tím, že nárůst příjmů jejich rozpočtů už nebude takový, na který byly na vrcholu konjunktury zvyklé. Vláda by proto měla ještě přehodnotit nadměrné navyšování mandatorních výdajů, ke kterému se nyní chystá. Pro státní rozpočet by v takové situaci šlo o příliš velkou zátěž, jež by vyústila v rychlejší zadlužování země,“ říká předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

Pro pozitivní vývoj ekonomiky měla nadále klíčový význam domácí poptávka. K růstu HDP nejvíce přispěly spotřební výdaje domácností následované investičními výdaji podniků. Kladný příspěvek k vývoji HDP zaznamenal také zahraniční obchod. K tvorbě hrubé přidané hodnoty nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl a odvětví obchodu a stavebnictví.

Newsletter