Česká republika: Nejnovější průzkum EIB v oblasti investic uvádí, že podpora zelené a digitální transformace České republiky vyžaduje dlouhodobé investice

  • Evropská investiční banka a Česká bankovní asociace dnes uspořádaly virtuální konferenci “Investice a investiční financování v České republice“.
  • EIB představila výsledky své nejnovější roční zprávy Investiční zpráva a průzkum EIB (EIBIS) pro Evropu a konkrétní výsledky pro Českou republiku, která podává informace o dynamice investic a o investičních potřebách.
  • Polovina českých firem plánovala snížit své investice kvůli pandemii již po první vlně COVID-19. Firmy však vědí, že, aby mohly dopadům pandemie čelit, musejí investovat více.
  • O něco více než polovina českých firem buď investovala, nebo plánuje investovat do řešení dopadu změny klimatu na své podnikání.

V rámci řady akcí, pořádaných k diskusi o současných investičních trendech v různých členských státech EU, uspořádaly Česká bankovní asociace a Evropská investiční banka, ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a s Institutem pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), webový seminář „Investice a investiční financování v České republice“. Webinář se zaměřil na investiční potřeby a priority pro Českou republiku reagující na dopady COVID-19, na potřebu digitalizace a změnu klimatu.

V průběhu webináře představila viceprezidentka Evropské investiční banky Lilyana Pavlova přehled aktivit EIB v České republice a vedoucí divize ekonomických studií EIB Pedro de Lima uvedl výsledky investičního průzkumu EIB pro Českou republiku v roce 2020. Průzkum upozornil na to, že COVID-19 pravděpodobně povede v České republice v dlouhodobé perspektivě ke vzniku dalších investičních potřeb, zejména v oblasti služeb, nebo produktového portfolia a dodavatelského řetězce.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova uvedla: „I když pandemie COVID-19 ovlivnila investice v Česku, je EIB, coby klimatická banka EU, odhodlána podporovat tuto zemi prostřednictvím digitálního a zeleného zotavení ekonomiky. Za posledních pět let jsme českému veřejnému a soukromému sektoru poskytli v průměru 900 milionů eur ročně na nové půjčky a budeme v České republice i nadále působit jako klíčový partner“.  

Vedoucí divize ekonomických studií EIB Pedro de Lima dodal: „Asi polovina českých firem plánovala snižovat své investiční výdaje a třetina očekává, že pandemie bude mít trvalé následky. To vyžaduje trpělivou, dlouhodobou podporu investic k urychlení obnovy, ochraně pracovních míst a vyžaduje to přizpůsobit se výzvám zelené a digitální transformace“.

Pan Zdeněk Tůma, člen Prezidia České bankovní asociace a předseda dozorčí rady ČSOB, uvedl: „Spolupráce českých bank se skupinou EIB je dlouhodobá, profesionální a oboustranně výhodná. Přináší výhody konečným příjemcům nejen prostřednictvím konkurenčních úrokových sazeb, ale v případě záruk Evropského investičního fondu pomáhá bankám financovat inovativní malé a střední podniky, které by jinak byly jako vypůjčovatelé z komerčního hlediska rizikové. A pomáhá to nejen novým společnostem ke vstupu na trhy, podporuje je to také administrativně vstřícným způsobem a umožňuje to s nimi sdílet výhody financování ze strany celoevropského věřitele s ratingem „triple A “.

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank, uvedla: „Chybějící objem investic v České republice pro období 2020–2023 činí zhruba 22 miliard eur, tedy cca 560 miliard korun. Bez stimulace soukromých investic nebudeme schopni jej získat.  A investice musí být chytré, aby položily základy růstu“.

Webináře se zúčastnili přední podnikatelé, ekonomové, politici i zástupci finančních institucí a partnerů z veřejného sektoru; mezi nimi byli Jan Dejl, náměstek ministra průmyslu a obchodu,  Daniel Münich, výkonný ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI, Jitka Haubová, členka představenstva, vrchní ředitelka, Chief Operations Officer (COO) Komerční banky, Jan Švejnar, profesor  a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě a poradce české vlády a Tomáš Kolář, generální ředitel společnosti Linet.

Investiční zpráva a průzkum EIB poskytuje jasný obrázek o výzvách, které stojí před firmami v EU. Kromě dobře známých investičních překážek, jako je nedostatek odborných dovedností a aspekty regulačního prostředí, se firmy musejí vypořádat se změnou klimatu a s důsledky COVID-19. To se promítá do potřeby zvýšených investic do inovací a digitálních technologií a přehodnocení globálních hodnotových řetězců firem.

Platí to i pro firmy v České republice. V následujících letech hodlá většina českých firem upřednostnit vývoj nebo zavádění nových produktů a služeb před rozšiřováním a nahrazováním kapacit. Více než polovina společností investovala, nebo plánuje investovat do řešení dopadu změny klimatu na jejich podnikání. V průměru věnovaly firmy přibližně 10 % svých investičních výdajů na energetickou účinnost, podobně jako je tomu ve zbytku EU.

Přečtěte si investiční průzkum EIB 2020 EIBIS 2020 – přehled Česká republika.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici na webových stránkách post-event website.

O Evropské investiční bance

Evropská investiční banka (EIB) je poskytovatelem dlouhodobých půjček v Evropské unii (EU), kterou vlastní její členské státy. Poskytuje dlouhodobé financování na podporu investic s cílem přispět k plnění cílů politiky EU v Evropě, i mimo ni. EIB spolupracuje s Českou republikou od roku 1992 a investuje do infrastruktury, malých podniků, životního prostředí a inovací. Od počátku svého působení v České republice poskytla EIB financování v objemu 23,23 miliard EUR pro 192 projektů.

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením bank a stavebních spořitelen, které působí na českém trhu. V současné době sdružuje 37 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. Více informací na www.cbaonline.cz

O EIBIS

Každoroční průzkum skupiny EIB o investicích a financování investic (EIBIS) je celoevropský průzkum, který shromažďuje kvalitativní a kvantitativní informace o investičních aktivitách firem, o jejich požadavcích na financování a o obtížích, kterým čelí. Průzkum zpracoval ekonomický odbor EIB a poskytuje jedinečný soubor dat. Je to jediný průzkum, který umožňuje srovnání investic mezi zeměmi a odvětvími v EU. Průzkum shromažďuje údaje celkem od přibližně 13 300 podniků ze všech 27 členských států EU, Spojeného království a od roku 2019 ze Spojených států. Více informací o Investičním průzkumu EIB – přehledu EU za rok 2020

Newsletter