Včerejší komentář viceguvernéra Fedu Claridy o taperingu a načasování zvýšení sazeb podpořil dolar a americké tržní sazby, včetně těch reálných. Euro se proti dolaru obchoduje na 1,1830 EURUSD. ČNB dnes zvýší sazby a představí novou prognózu. Rizikem silnější koruny je rychlejší úroková normalizace. Koruna se obchoduje pod 25,45 za euro.

Česká republika pomáhá bojovat s dopady pandemie COVID-19

Vláda ČR schválila na svém zasedání 11. května 2020 návrh ministra Tomáše Petříčka na uvolnění částky až 200 milionů Kč z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Peníze budou použity v rámci úsilí ČR pomoci postiženým zemím čelit dopadům pandemie COVID-19, a to v souladu s aktivitami EU.

Uvedené finanční prostředky budou využity na řešení dopadů pandemie zejména v oblasti poskytování zdravotní péče, podpory hygieny a výživy, včetně posilování odolnosti obyvatelstva i zdravotnických systémů v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce a v zemích Afriky. „Specifická pozornost bude věnována širší oblasti Sahelu a Afrického rohu, které mají strategický význam pro bezpečnost ČR a EU,“ uvedl ministr Petříček.

Pomoc bude realizována formou dotací, vázaných peněžních darů s materiální dodávkou z ČR a peněžních darů pro mezinárodní i místní organizace zapojené do odezvy na pandemii, s přímým zapojením českých realizátorů a českých řešení. Významně tak v obtížném období podpoří český soukromý sektor při uplatnění v zahraničí a posílí potenciál pro rozvoj bilaterálních obchodně-ekonomických vztahů mezi ČR a zeměmi, kde bude pomoc realizována. Aktivity budou v souladu s Agendou 2030 a Cíli udržitelného rozvoje (SDGs).

Pandemie COVID-19 se ve světě dále šíří a přináší hluboké negativní ekonomické, sociální a bezpečnostní důsledky. Mnoho států postrádá institucionální a zdravotnické kapacity a finanční prostředky účinně čelit pandemii a jejím socio-ekonomickým dopadům.
Pandemie zhoršuje situaci v řadě zemí v jižním a východním sousedství EU, které jsou dlouhodobě destabilizovány probíhajícími konflikty a patří k významným zdrojovým a tranzitním zemím migrace do EU. V mnoha rozvojových zemích, zejména v Africe, dochází k prudkému propadu v hospodářské produktivitě i v důsledku závislosti jejich ekonomik na oslabených asijských a západních trzích. Negativní ekonomický vývoj ohrožuje jejich potravinovou bezpečnost a vede k růstu sociálního napětí.

Newsletter