Česká republika se zlepšila v žebříčku vnímání korupce

Česká republika pokračuje ve zlepšujícím se trendu v oblasti korupce, letos dosáhla zatím nejlepšího bodového zisku v rámci prestižního žebříčku vnímání korupce každoročně zveřejňovaného Transparency International.

Česká republika v rámci každoročně zveřejňovaného žebříčku vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) mezinárodní neziskovou organizací Transparency International (TI) dosáhla historicky nejvyššího počtu bodů a po druhé za sebou dosáhla lepšího umístění. Polepšuje si jak z pohledu srovnání evropských zemí, tak v globálním měřítku.

Česká republika se umístila s 59 body na celkovém 38. místě (ze 180 států); z hlediska srovnání evropských zemí se oproti minulému roku posunula o dvě místa. Je sice stále za severskými státy, které žebříčku dlouhodobě kralují, ale výrazně předběhla například Chorvatsko (48 bodů) a Slovensko (50 bodů).

V globálním měřítku představovalo pro Českou republiku v roce 2017 zlepšení o 2 body posunutí o 5 míst v žebříčku a v roce 2018 zlepšení o další dva body znamenalo posun o 4 příčky.

„Potvrzuje se, že naše dlouhodobé úsilí a tlak na omezování korupčních příležitostí a postih korupce přináší výsledky. V pokračujícím trendu zlepšování se budeme snažit pokračovat,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který je v současné době pověřen koordinací boje s korupcí na vládní úrovni.

Žebříček vnímání korupce zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Počet zemí se rok od roku mírně mění. Letos se jich hodnotilo celkem 180.

V České republice byla v prosinci loňského roku schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 jako klíčový strategický dokument pro oblast boje proti korupci. Na ni navazující jednoleté akční plány boje s korupcí představují vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu hlavní nástroj boje s korupcí. Jejich cílem je stanovit sadu konkrétních protikorupčních opatření, která vyplývají z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky nebo reagují na aktuální společenskou situaci. Hlavními oblastmi, které akční plány zahrnují, jsou výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Newsletter