Česká společnost ekonomická udělila cenu Mladý ekonom roku 2021

Laureátem ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2020 se stala Ketevani Kapanadze. Cenu získala za práci “ Lose with Borders, Win with Centers? The Case of the European Integration”. Ketevani Kapanadze studuje na CERGE, Univerzitě Karlově v Praze a je výzkumným asistentem na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. Ve svém článku Ketevani Kapanadze studuje nerovnosti a možnou konvergenci zemí střední a východní Evropy po vstupu do EU. Její výsledky ukazují zvýšenou ekonomickou nerovnost středoevropského regionu a že vstup do EU spíše rezultoval v regionální divergenci. Navrhuje podporu příhraničních regionů, aby se snížila meziregionální nerovnost.

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získala Bohdana Kurylo za práci na téma “ The Impact of Same-Race Teachers on Student Non-Test Academic Outcomes“. Bohdana Kurylo studuje na CERGE, Univerzitě Karlově v Praze a je výzkumným asistentem na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. V oceněné práci zkoumá vliv učitelů stejné rasy na výsledky studentů u zkoušek. Pomocí náhodného přidělení učitelů do amerických veřejných škol v rámci projektu Measures of Effective Teaching (MET) ukazuje, že učitelé stejné rasy zvyšují efektivitu komunikace s černošskými studenty, které je v souladu s literaturou o kulturně relevantní pedagogice. Ve své studii nenašla empirickou podporu alternativních vysvětlení pozitivních účinků učitelů stejné rasy na komunikaci: i) vyšší obecná komunikační schopnost černošských učitelů a ii) větší pozornost učitelů zaměřená na studenty stejné rasy.

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal kolektiv autorů Sergei Mikhalishchev a  Mariia Kosar za práci “ I nattentive Price Discovery in ETFs”. Oba autoři studují na CERGE a působí na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. Ve své práci ukazují, že ETF mohou přispět k určování tržní hodnoty podkladových akcií. [Poznámka: ETF je označení investičního produktu, překládaného do češtiny jako „burzovně obchodované fondy“. ETF mají přesně definované váhy aktiv a obchoduje se s nimi stejně jako s akciemi]. Autoři ukazují že jejich výsledky jsou konzistentní s racionální teorií nepozornosti. Navíc ukazují, že tržní ceny ETF zpětně ovlivňují ceny podkladových akcií.

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. ČSE dále uděluje „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržel Jan Žemlička. Autor studuje na CERGE a působí na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. V práci nazvané „Solving Macro-Epidemic Models using Deep Learning“ se zabývá použitím metod algoritmického učení pro řešení makroekonomických problémů, včetně epidemiologických otázek.

Jan Žemlička se zaměřuje na vysoce zjednodušené, nízko rozměrné modely, které lze analyzovat pomocí standardního dynamického programování a lineárního projekční techniky. Ukazuje, jak by metoda hlubokého učení mohla být rozšířena tak, aby řešila celou sadu modelů, indexovaných podle parametrů vládní politiky.

Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získala Klára Kantová, studentka Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze, a to za práci s názvem “ Parental Involvement and Education Outcomes of Their Children”. Článek ukazuje výsledky výzkumu vztahu mezi zapojením rodičů do výuky a výsledky jejich dětí. Ukazuje pozitivní vliv na výsledky vzdělávání dítěte s vyšším zapojením rodičů. Výsledky jsou podpořeny randomizovaným experimentem, s vazbou na kauzální efekty. Při této kontrole jsou sice nižší, ale stále významné.

Ceny byly slavnostně předány na Valném shromáždění České společnosti ekonomické, které se uskutečnilo 25. listopadu 2021 na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Sponzorem soutěže „Mladý ekonom“ je Rada vědeckých společností ČR. Mediálními partnery jsou Roklen24 a časopis Bankovnictví.

Newsletter