Česká spořitelna se zapojuje do programu COVID III. Pomůže firmám zasaženým koronavirovou krizí

Spořitelna se zapojuje do nového programu COVID III, který spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). V jeho rámci mohou žádat o úvěry ve výši až 50 mil. Kč se zárukou ČMZRB podnikatelé a firmy, které zaměstnávají do 500 zaměstnanců a jejichž provoz byl ovlivněn pandemií koronaviru COVID-19 a také opatřeními vlády proti jeho šíření.

O úvěry se zárukou ČMZRB je možné žádat do 31.12.2020. Splatnost úvěru je až 5 let, platnost záruky je 3 roky.

Vláda na záruky vyčlenila celkem 150 mld. Kč a program COVID III je tak největším záručním programem v historii České republiky. ČMZRB poskytne záruky až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru pro firmy do 250 zaměstnanců, pro firmy od 251 do 500 zaměstnanců pak až do výše 80 %.

Klienti České spořitelny ze segmentu MSE (roční obrat do 60 mil. Kč) mohou žádat o úvěry v maximální výši 15 mil. Kč přes formulář na internetových stránkách spořitelny (https://www.csas.cz/cs/page/zadost-uver-covid-iii). Firmy s ročním obratem přes 60 mil. Kč se z žádostí o úvěr v max. výši 50 mil. Kč mohou obracet na své bankéře. Finální schválení úvěrů a podpis úvěrových smluv bude možný až po podpisu smlouvy mezi Českou spořitelnou a ČMZRB, který by měl podle očekávání proběhnout na začátku příštího týdne.

Aby firma úvěr získala, musí splnit vstupní podmínky programu COVID III stanovené ČMZRB (více informací na stránce https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/). Firma také musí prokázat, že její tržby a výnosy z podnikání jsou dlouhodobě stabilní, že řádně splácela či splácí své závazky a úvěry z minulosti, že na ni nebyl podán insolvenční návrh, a další (více na https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/Dokumenty-korporat/Dokumenty/0-podminky-program-covid.pdf).

„Spořitelna bude mít k dispozici jasně stanovený objem finanční garance a klienti budou mít dostatek času podávat žádosti o úvěr až do konce tohoto roku. Rychlost tedy tentokrát nerozhoduje. Předpokládáme, že dokážeme vyhovět zhruba 70% klientům, kteří o úvěr požádají, ale stále platí, že podmínky schválení jsou individuální a závisí na ochotě jednotlivých bank nést rizika spojená s konkrétními úvěry. Podnik, který měl finanční problémy už před vypuknutím pandemie COVID-19 na pomoc s velkou pravděpodobností nedosáhne,“ upozorňuje Petr Vostrý, Tribe lead Engagement Corporate Banking České spořitelny.

Úvěry budou moci firmy využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Newsletter