České domácnosti nadále reálně bohatnout

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,5 % a míra úspor poklesla o 0,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Nefinanční podniky: poklesla míra zisku i míra investic

Míra zisku ve 2. čtvrtletí byla 46,3 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,6 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 7,1 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí poklesla o 0,3 p. b. a dosáhla 27,5 %. Meziročně klesla o 1,5 p. b.

Domácnosti: reálné příjmy i spotřeba domácností mezičtvrtletně vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 2. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,2 %, meziročně o 3,5 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně ještě rychlejším tempem, konkrétně o 1,5 %. Meziročně se pak reálná spotřeba zvýšila o 2,9 %.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 34 995 Kč a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,2 %, meziročně o 3,2 %.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 10,9 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí nezměnila a dosáhla 8,7 %.

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP ve 2. čtvrtletí 2019 mezičtvrtletně vzrostl o 0,7 % a meziročně o 2,8 %. 

Newsletter