České talenty v hledáčku EIT Health – top vzdělávací a akcelerační programy ve zdravotnictví

Rok 2019 si připsal rekordní počet účastníků ze střední, východní a jižní Evropy v akceleračních a vzdělávacích programech EIT na poli zdravotnictví. Více než 1500 talentů a přes 50 startupů z těchto regionů obdrželo trénink, mentoring nebo financování dalšího rozvoje. Startupy jako InoCure se zařadily mezi finalisty vybraných celoevropských soutěží EIT Health a získaly uznání mezi evropskými investory. Rok 2020 přinese pro inovátory v oblasti zdravotní péče ještě více příležitostí.

„Střední, východní a jižní Evropa je zlatý důl inovativních nápadů v oblasti zdravotní péče. I když se tyto regiony v Evropě stále považují za mírné inovátory, rodí se  nich stále víc a víc řešení v oblasti zdravotnictví, medicíny a biotechnologie. Rostoucí počet jednotlivců – studentů, doktorandů, výzkumných pracovníků, odborníků – i týmů – startupů, spin-off firem, malých a středních podniků – je ochotných čelit trhu a zapojit se do evropských tréninků, bootcampů, letních škol a soutěží v mnohem větším měřítku než dřív. V mnoha případech se jejich nápady dostanou mezi ty nejlepší v Evropě, přilákají financování a investory nebo se jednoduše uvedou na trh,“ říká Mónika Tóth, manažerka programu EIT Health InnoStars RIS.

Níže jsou vyjmenovány některé nejaktuálnější příležitosti pro letošní rok.

StarShip – termín přihlášení do 31. ledna 2020

StarShip je jedinečná vzdělávací příležitost, kterou účastníci vysoce hodnotí každý rok. Během devítiměsíčního programu se účastníci učí aplikovat osvědčené postupy k řešení problémů, ověřování požadavků uživatelů a identifikaci nesplněných potřeb na poli zdravotní péče. Během celého programu jsou týmy školeny a mentorovány profesionály z akademického i podnikatelského prostředí. Vybraným účastníkům se proplácí účastnické poplatky a cestovní náklady. Program podporují partneři EIT Health – Univerzita Coimbra, Oxfordská univerzita, IESE Business School, IPN, Karolinska Institute, RISE Research Institute of Sweden, GE Healthcare, Atos Španělsko, Glintt, Bluepharma a Essilor. Přihlásit se můžete zde: https://www.starship.eithealth.eu/

Wild Card – termín přihlášení do 9. února 2020

Divoká karta tedy Wild Card na rok 2020 je otevřena pro přihlášky týmů a jednotlivců. Zve nejslibnější evropské inovátory v oblasti zdravotnictví, aby představili nápady v oblasti zdraví žen a Digital Therapeutics. Program Wild Card během své tříleté existence již spustil 4 startupy, snaží se podporovat nejslibnější týmy a změnit jejich nápady v reálný byznys. Wild Card nejdříve vytvoří a následně investuje až 2 miliony EUR do dvou rozvojových entit, které posouvají hranice v oblastech vyhlášených výzvou. Přihlásit se můžete zde: https://wildcard.eithealth.eu/

„Program Wild Card nám umožnil studovat celé odvětví v hlubší úrovni a pochopit, že na vyřešení nemoci a umožnění léčby musíme nejdříve vyvinout přesné, personalizované a cenově nenáročné nástroje, které mohou uplatnit všechny zúčastněné strany,“ uvedli spoluzakladatelé společnosti iLof, vítěze Wild Card 2019.

EIT Jumpstarter – termín přihlášení do 15. března 2020

EIT Jumpstarter je před-akcelerační program pro inovátory ve zdravotnickém průmyslu. Byl jmenován Best Association Training Initiative v rámci cen European Association Awards a je určený především inovátorům, kteří chtějí začít s budováním firmy v jedinečném mezioborovém prostředí. Účastníci jsou školení v přípravě investorských prezentací, obchodního modelu a strategie uvedení na trh. Ti nejlepší budou mít možnost vystoupit před porotou a vyhrát peněžité ceny. Vybrané týmy dostanou finanční podporu. Kromě odvětví zdravotnictví hledá EIT Jumpstarter talenty z oblasti potravinářství, zpracování surovin, energetiky, výroby a městské mobility. Přihlásit se můžete zde: https://www.lyyti.fi/reg/Jumpstarter-2020

InnoStars Awards – termín přihlášení do 27. března 2020

Ocenění InnoStars Awards je jednou z nejlepších příležitostí pro startupy nebo spin-off firmy s prototypy či modely produktu (Minimum Viable Product), které ještě nejsou na trhu. Čtvrtý ročník programu bude hledat talenty ze zemí s mírnou úrovní inovací, které jsou zahrnuty do takzvaného Regionálního inovačního programu EIT. Nejlepší týmy získají 25 000 EUR „chytrých“ peněz, individuální mentoring na čtyři měsíce a možnost zúčastnit se dvou bootcampů v Evropě. EIT Health poskytuje také validační rozhovory s potenciálními zákazníky, investory a partnery. Finalisté budou soutěžit o tři hlavní ceny: financování v podobě dalších 25 000 EUR, 15 000 EUR nebo 10 000 EUR. Pro další informace kontaktuje prosím tamas.bekasi@eithealth.eu.

Start-ups Meet Pharma – termín přihlášení do 29. března 2020

V druhém ročníku úspěšného programu EIT Health Start-up Meet Pharma se hledají ambiciózní týmy, které chtějí řešit skutečné globální farmaceutické výzvy. Tento akcelerační program se zaměřuje na spojení startupů vyvíjejících inovativní řešení pro dlouhodobou péči s klíčovými farmaceutickými partnery v Evropě. Program je určený týmům s fungujícími produkty nebo prototypy, které jsou připravené na trh a zajímají se o vývoj řešení, které „přesahuje pilulky“, s podporou globálních farmaceutických hráčů. Letošní výzvy budou uveřejněny 10. února. Pro další informace kontaktujte prosím tamas.bekasi@eithealth.eu.

Smart-Up Lab – termín přihlášení do března 2020

Smart-Up Lab 2020 je čtvrté pokračování mezinárodního tříměsíčního programu e-Lab pro budoucí lídry ve zdravotnictví, který se realizuje ve dvou vlnách: na jaře (březen – červen) a na podzim (září – prosinec). Program je organizovaný souběžně v Lodži (Polsko), v Neapoli (Itálie) a v Tartu (Estonsko). Dozvíte se o procesu vytváření idejí, plánování byznysu, podnikání, tvorby hodnoty, průzkumu trhu, financování nebo o rychlém vývoji prototypů. Program je určen pro studenty, doktorandy, podnikatele a výzkumné pracovníky z různých oborů: medicíny, biologie, ekonomie, IT a podobně. Účastníci mohou do programu vstoupit s vlastním nápadem na inovaci, není to však podmínkou. Program administruje Lékařská univerzita v Lodži, Neapolská univerzita Federica II a Univerzita v Tartu. Přihlásit se můžete zde: http://medihub.zone/portfolio-item/smart-up-lab-2020/

EIT Health je nezisková organizace pracující přeshraničně se 150 partnerskými organizacemi. EIT Health hledá talenty nejen ze západní Evropy, ale také z regionů střední, východní a jižní Evropy, kde je tempo inovací stále mírné. Tyto regiony jsou zahrnuty do Regionálního inovačního programu EIT (EIT RIS), který vytvořil Evropský inovační a technologický institut (EIT), orgán Evropské unie. Prostřednictvím center EIT Health Hubs nacházejících se ve 13 zemích mohou talenty získat přístup k různým vzdělávacím, akceleračním a inovačním příležitostem v oblasti zdravotní péče. Výsledkem je transformace jejich nápadů do skutečných produktů nebo řešení, které mohou občanům pomoci žít delší a šťastnější život. České centrum EIT Health Hub najdete na http://dex-ic.com/.

O EIT Health
EIT Health je nezisková organizace a jedno z největších veřejno-soukromých partnerství v EU v oblasti inovací ve zdravotnictví. EIT Health je s přibližně 150 partnerstvími jedinečnou evropskou sítí špičkových společností, univerzit, výzkumných, vývojových center a také nemocnic a ústavů. Úlohou EIT Health je vybudovat ekosystém, který umožní rozvoj zdravotní péče do budoucna tak, aby evropští občané mohli žít delší a zdravější životy. EIT Health zdokonaluje zručnost zdravotnických pracovníků napříč Evropou, investuje do nejlepších talentů Evropy a ulehčuje komercializaci inovativních zdravotnických výrobků / řešení v rámci EU. Je to jedna z největších veřejně financovaných iniciativ v oblasti zdraví a je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), orgánem Evropské unie. Pro více informací navštivte: www.eithealth.eu.
O EIT Health InnoStars
InnoStars region je jedna ze sedmi geografických oblastí EIT Health. Pokrývá polovinu Evropy včetně Polska, Maďarska, Itálie a Portugalska a dalších oblastí zahrnutých v programu Regionálního inovačního schéma – Pobaltí, Chorvatsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Řecko, Rumunsko. Jde o skupinu zemí zařazených v rámci Evropského přehledu výsledků inovací (EIS – European Innovation Scoreboard) mezi mírné inovátory. InnoStars se zaměřuje na podporu podnikání, inovací a vzdělávání v oblasti zdravotní péče, zdravého života a aktivního stárnutí v regionu a zmenšuje rozdíly mezi regiony, které jsou lídry v inovacích, a těmi, které se postupně vyvíjejí.
O Regionálním inovačním programu (EIT RIS)
Regionální inovační program EIT (EIT RIS) byl vytvořený Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) kvůli překlenutí propasti mezi regiony, které jsou lídry v oblasti inovací, a regiony, které se postupně vyvíjejí. Program se realizuje za účasti místních center (hubů). V oblasti zdravotní péče se program rozvíjí od roku 2016 a koordinuje ho EIT Health InnoStars. Program zahrnuje 14 center EIT Health Hubs nacházejících se ve 13 zemích východní, střední a jižní Evropy. Tato centra slouží jako přístupové body k celoevropské síti nejlepších univerzit, společností a jejich projektů. Cílem programu je inkubovat regiony, ve kterých působí, objevovat jejich jedinečné inovační výhody a zapojit místní inovátory do účasti na panevropských programech a soutěžích.

Newsletter