Česko loni získalo 145 milionů ze zahraničních pohledávek

V loňském roce se podařilo vymoci 144,6 milionů korun ze zahraničních pohledávek. Také díky dohodě o postupném splácení iráckého dluhu. České republice dluží 16 zemí celkem 20,5 miliard korun. Téměř se všemi Ministerstvo financí intenzivně jedná o vypořádání dluhu. V současnosti se slibně vyvíjí zejména jednání s  Běloruskem, Černou Horou a Íránem. Od roku 2014 Česká republika inkasovala pohledávky v celkové výši 848,7 milionů korun.

Největší část těchto příjmů v loňském roce tvořila splátka Iráku ve výši 142 milionů korun. Zbytek představovala část splátky původně indického dluhu ve výši 2,6 milionů korun.

„Ministerstvo financí věnuje dobývání zahraničních pohledávek mimořádnou pozornost. Tam, kde nechybí ochota druhé strany, intenzivně jednáme. V ostatních případech se snažíme jednání navázat. Obecně vymáhání nejčastěji komplikuje skutečnost, že země, které nám dluží, buď jednání odmítají, nebo se odvolávají na nedostatek finančních prostředků. Přesto se nám od roku 2014 daří každoročně inkasovat částky v řádech stovek miliónů korun. Aktuálně se řešení rýsuje zejména u našich pohledávek za Běloruskem, Černou Horou a Íránem,“ komentuje ministryně financí Alena Schillerová.

Pozitivně se vyvíjí také rok 2019. Od ledna Česká republika obdržela z pohledávek již 73 milionů korun a dále očekáváme také jednorázovou splátku od Srbska ve výši cca 220 milionů korun a to na základě dohody z prosince loňského roku. Pohledávka za Srbskem vznikla na počátku 90. let jako konečné saldo účtu vzájemného obchodování mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie.

„Pokrok v této oblasti náš těší také proto, že odstraňuje historickou zátěž a zlepšuje vzájemné vztahy, což napomáhá i obchodní výměně mezi zeměmi,“ dodává ministryně Schillerová.

K možným posunům v roce 2019 by mohlo dojít i u dalších pohledávek, např. u pohledávek za Ukrajinou a Kubou či v případě dalších nástupnických zemí bývalé Jugoslávie.

Newsletter