Český startup OIG POWER uspěl v mezinárodním klání

Česká společnost OIG POWER v rámci soutěže Quality Innovation Awards 2017 převzala ve španělském Bilbau cenu Quality Innovation Prize v kategorii Business Innovations mikropodniků a startupů. Výjimečnost ocenění kromě důrazu na vysokou kvalitu a zcela inovativní přístup zpracování prezentovaného produktu podporuje také fakt, že v celé desetileté historii soutěže se podařilo uspět české společnosti teprve podruhé. Letos se OIG POWER s.r.o. se svým systémem CES BATTERY BOX musela prosadit v mezinárodní konkurenci 431 firem ze 13 zemí světa. Toto unikátní řešení znamená významný posun na cestě k energetické soběstačnosti domácností a firem. Systém propojuje výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů s jejím skladováním a především možností řídit její spotřebu a využívat ji k fungování všech elektrických spotřebičů v objektu.

Díky tomuto chytrému řízení dochází k maximálnímu využití energie, kterou si majitel domu vyrábí ze solárních panelů. V případě běžného rodinného domu tak lze dosáhnout velké míry nezávislosti na distribuční síti, což znamená nejen významnou úsporu v nákladech na elektřinu ale i jistotu vlastního zdroje energie při výpadku sítě.

Řízení spotřeby přes aplikaci

CES BATTERY BOX je kombinací ostrovního, nezávislého systému s klasickou fotovoltaickou elektrárnou a má vlastní bateriovou banku. Ukládání vyrobené energie do bateriové banky představuje optimální způsob hospodaření s vlastní vyrobenou solární energií, kterou pak lze využít v domácnosti v jakoukoli požadovanou dobu, nikoli jen v čase probíhající výroby.

V třífázovém provedení pro rodinné domy a firmy má systém velikost zhruba jako lednička. „Naším cílem je přispět k nezávislosti lidí na okolním prostředí. Většina z nás energie řeší jen v momentě, kdy nesvítí nebo netopí z důvodu havárie, anebo když jim přijde účet za energie. S naším produktem nebudete v ideálním případě řešit už ani jednu z těchto dvou věcí a budete víceméně nezávislí na svém okolí, alespoň co se elektrické energie týče. Pokud například svítí slunce, celá domácnost funguje na tuto energii z panelů. Večer pak dům využívá energii, která se přes den uloží v bateriích.  U zařízení si je možné navíc nastavit preferenci, na co chcete energii ze solárních panelů využívat. Pokud například víte, že odpoledne přijedete z práce a budete si chtít dobíjet elektromobil z energie, kterou máte zadarmo ze svých solárních panelů, battery box ji bude uchovávat a ostatní spotřebiče v domácnosti přepne na elektřinu ze sítě. Ovládání lze snadno provést přes aplikaci v mobilním telefonu,” vysvětluje Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu a obchodu, jehož skupina OIG je většinovým vlastníkem startupu OIG POWER, vyrábějícího systémy CES BATTERY BOX.

CES BATTERY BOX se díky chytrému softwaru dokáže například i podívat, jaké bude počasí a zda bude dost slunce, aby se baterie dobily. Pokud vyhodnotí, že ne, dokáže si je dobít přes noc ze sítě, kdy má zákazník například levnější tarif, a touto elektřinou pak přes den zásobovat domácnost. Tím významně přispívá majitelům ke snižování nákladů na elektřinu.

Potenciál v průmyslu i domácnostech

Systém je odpovědí na hlavní problém rozvoje malých solárních zdrojů, tedy schopnost ukládat a spotřebovávat energii v čase, kdy ji potřebujeme, a nejen, když svítí slunce. V Česku má CES BATTERY BOX za sebou první úspěšné realizace v rodinných domech i v průmyslové oblasti.

V průmyslu již byly realizovány úspěšné pilotní projekty a na základě nich registruje firma OIG POWER poptávku například v plynárenském průmyslu, vodárenství nebo u strategických produktovodů, kde je CES BATTERY BOX ideální jako zdroj elektřiny pro různá zařízení. V tomto sektoru je užití battery boxu atraktivní tím, že odpadá nutnost přivádět k těmto místům často vzdáleným od hlavních sítí, elektřinu přípojkami. To pak zajišťuje nezávislost na dodávce elektřiny ze sítě při jejím výpadku, třeba při povodních či bouřkách. Jistota vlastního zdroje energie je zásadní z pohledu energetické bezpečnosti a jako bonus firmám přináší značné ekonomické úspory.

„Máme za sebou už řadu úspěšných instalací u rodinných domů, kde vidíme obrovský potenciál, stejně jako u malých firem. Výhradní zastoupení pro náš BATTERYBOX v rámci České a Slovenské republiky získala společnost ČEZ,“ dodává Martin Kuba. Na pořízení systému je navíc možné získat dotace v programu Nová zelená úsporám.

Také EU deklaruje, že je připravena rozvíjet tyto decentralizované obnovitelné zdroje rozsáhlými dotačními programy a očekává se, že na tyto zdroje bude v nejbližších letech klást mimořádný důraz. Další slibné trhy pro CES BATTERY BOX jsou i mimo EU, například v USA, kde už jsou malé fotovoltaické elektrárny nainstalovány po tisících.

Historie soutěže Quality Innovation Award
Soutěž vznikla v roce 2007 ve Finsku. Jejím cílem je kontinuálně podporovat růst počtu a úrovně inovací na poli obchodním a výrobním. Z původně finského snažení se stal k dnešnímu dni mezinárodní event s dalšími 12 participujícími zeměmi nejen z Evropské Unie. Mezi pořadatele se připojili také státy jako Rusko, Čína, Izrael, Španělsko či Švédsko. Českou republiku v soutěži jako národní garant zastupuje Česká společnost pro jakost.
Cena Quality Innovation Prize není prvním oceněním systémů CES BATTERY BOX, které společnost OIG POWER získala. V roce 2017 obdržela v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH cenu GRAND PRIX jako jeden z nejlepších exponátů výstavy.

Newsletter