Dolar zahajuje týden mírně silnější jak proti euru, tak ve vyjádření dolarového indexu. Silnější dolar proti euru je rizikem potenciálně slabší koruny obchodující se nad 27,20 za euro.

Český zástupce JIC bude spolupracovat s inkubátorem z JAR

V keňském Nairobi byla minulý týden slavnostně spuštěna iniciativa Africko-evropského inovačního partnerství. Jejím cílem je podpořit a propojit inovační a technologické inkubátory mezi dvěma kontinenty. Mezi desítkou evropských inkubačních center zastupoval Českou republiku jihomoravský JIC, který podepsal spolupráci s jihoafrickým inkubátorem Softstart BTI.

„Partnerství s jihoafrickým inkubátorem spočívá hlavně ve výměně zkušeností. Budeme se také snažit propojit naše klienty s jejich a hledat pro ně byznysové příležitosti,“ vysvětluje podstatu spolupráce Jindřich Weiss z JICu s tím, že Softstart BTI poskytuje podobné služby jako JIC. „Kromě sdílených kancelářských prostor také klientům umožňují přístup ke specializovanému vybavení a nabízí konzultace a poradenství.“ Svou roli ve výběru sehrálo podle Weisse i to, že JAR má jakožto druhá největší africká ekonomika výrazný tržní potenciál a zároveň je anglofonní zemí, což odstraňuje i případnou jazykovou bariéru.

Dvoudenní akce, která v keňském Nairobi proběhla 12. a 13. září, byla vůbec první aktivitou iniciativy. Jedná se o společnou snahu Evropské a Africké unie o sblížení v oblasti inovací a technologií. Jejím hlavním nástrojem je propojování regionálních a národních ekosystémů, které jsou zastoupeny inovačními centry z obou kontinentů. Jejich prostřednictvím získají firmy podporu ve svých snahách o vstup na africký, respektive evropský trh. Partnerství se také shoduje s jednou z priorit nedávno zvolené prezidentky Unie Ursuly von der Leyen. Její plány totiž zahrnují i přípravu „Komplexní evropské strategie pro Afriku.“ V minulých týdnech von der Leyen zdůrazňovala potřebu udržitelného investičního plánu, který bude stimulovat inovace a konkurenceschopnost. Afrika je kontinentem s řadou společenských a environmentálních výzev, což s sebou přináší i byznysové příležitosti. „Jsem přesvědčen, že právě byznys může být jedním z důležitých nástrojů řešení globálních výzev,“ doplňuje Weisse ředitel JICu Petr Chládek.

Dohromady je do iniciativy zapojeno jednadvacet center. Deset evropských zástupců vybrala Síť evropských obchodních a inovačních center (EBN), která měla v Nairobi také svou delegaci. Kromě českého zástupce JIC byly mezi vybranými institucemi například německý GTEC, Imperial College z Londýna, francouzský Incubateur Descartes nebo Vědecko-technologický park Poznaň z Polska.

Projekt partnerství financuje Evropská komise a do května 2021 proběhne ještě dalších šest akcí propojujících evropská a africká inkubační centra.

Newsletter