Cestovní agentura spouští projekt na podporu turismu v ČR

Podnikatelé v cestovním ruchu navrhují funkční propojení veřejného a soukromého sektoru v podobě digitálního projektu, který by zmírnil negativní dopady na český trh práce. Společnost Invia iniciuje spuštění inovovaného portálu na adrese invia.cz, který bude shromažďovat pobytové, zážitkové a gastro balíčky připravované podnikateli v oblasti cestovního ruchu, gastronomie a provozování volnočasových aktivit a zážitků na území České republiky.

Aby byl tento digitální systém dostatečně efektivní, počítá návrh s případnou úzkou spoluprácí soukromého a veřejného sektoru pod patronací ministerstva pro místní rozvoj a státní agentury CzechTourism.

Tato platforma bude mít formu neziskové organizace, která by měla fungovat pouze na základě pokrytí nezbytných a účelně vynaložených nákladů. Jakýkoli případný profit by byl distribuován na podporu českého turismu nebo jiné charitativní účely.

Podnikatelské subjekty v čele s cestovní agenturou Invia jsou připraveny zajistit lidské zdroje a technické kapacity a veškeré know-how získané během dvacetiletého působení na českém trhu.

Návrh nového projektu je připraven podpořit Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Avizované vouchery jako forma podpory cestovního ruchu jsou jednou z mnoha částí skládačky záchrany cestovního ruchu, ale potřebujeme skutečně komplexní řešení. Navrhovaný systém považujeme za nástroj, který může pomoci jednoduše propojit zákazníky s nabídkou cestovního ruchu, gastronomie a navazujících služeb bez nutnosti vymýšlet něco nového na zelené louce. Stát by navíc získal jednoduchý nástroj, jak efektivně poskytovat vouchery na podporu cestovního ruchu, a celý systém kontrolovat,“ říká prezident SOCR ČR Tomáš Prouza.

Výpadek 11 milionů zahraničních turistů ročně

Čeští podnikatelé v cestovním ruchu se vyrovnávají s následky omezení pohybu na našem území. Ve střednědobém horizontu by se také měli připravit na výpadek až 11 milionů zahraničních turistů ročně, což je podle údajů Českého statistického úřadu více než 60 procent celkových tržeb, pokud uzavření českých hranic bude trvat více měsíců za sebou.

Kritická situace způsobuje již nyní devastační tlak na pracovní místa v odvětví cestovního ruchu. „V přímém ohrožení je 40 tisíc pracovních míst v ubytovacích zařízeních a dalších 140 tisíc míst v pohostinství a 12 tisíc míst u poskytovatelů a zprostředkovatelů volnočasových aktivit a služeb,“ uvádí Jaroslaw Czernek, předseda představenstva společnosti Invia.

Celý trh o objemu 70 miliard korun, který v kombinaci s trhem pohostinství o objemu 160 miliard korun činí celkově 230 miliard korun, ukazuje, jak důležitý je tento segment pro celé české národní hospodářství a výkonnost lokální ekonomiky v následujících letech.

Současná situace trvající již čtyři týdny má drtivý dopad na trh cestovních kanceláří a agentur poskytujících klientům balíčkové zájezdy do zahraničí. „Jsme upřímně přesvědčeni o tom, že taková podpora bude velmi pozitivně vnímána jak širokou veřejností, tak i podnikateli v turistickém a volnočasovém průmyslu,“ říká Jaroslaw Czernek a dodává: „Současně efekt této podpory na trh práce i na trh služeb dle našeho názoru mnohonásobně převýší státem vložené finanční prostředky.“

O společnosti Invia.cz, a. s.
Společnost Invia.cz, a. s., je největší cestovní agentura v České republice a autorizovaný prodejce zájezdů více než 300 renomovaných a pojištěných cestovních kanceláří působících na českém a slovenském trhu. Zákazníkům nabízí neustále aktualizovanou nabídku katalogových i Last Minute zájezdů v přehledné, jednotné formě, čímž šetří jejich čas při plánování dovolené. Díky svým kvalitním službám má cestovní agentura Invia již více než 2 000 000 spokojených klientů. Invia navíc poskytuje unikátní produkt Faktor 100, které chrání klienty při krachu cestovní kanceláře. Díky svým službám zajistila Invia klientům možnost nejbezpečnějšího nákupu dovolené na českém trhu.

Newsletter