Cestovní pas nebo občanský průkaz již do 24 hodin

Od 1. července nabyla účinnosti změna zákona o občanských průkazech, která umožní vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách. Občané si tak můžou zažádat o občanský průkaz nebo cestovní pas do 24 hodin v pracovních dnech a do 5 pracovních dnů. V souvislosti se změnou zákona otevřelo Ministerstvo vnitra nové pracoviště, kde bude možné si doklady vyrobené do 24 hodin v pracovních dnech vyzvednout.

Občan může žádost o vydání dokladů ve zkrácených lhůtách podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 nebo na Ministerstvu vnitra v Praze (Na Pankráci 72). Doklady vydané do 5 pracovních dnů může občan převzít u Ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti úřadu či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Převzít doklady vydané v pracovních dnech do 24 hodin bude občan moci pouze na Ministerstvu vnitra v Praze – Na Pankráci 72, které za tímto účelem vzniklo a jehož úřední hodiny naleznete zde. Na tomto pracovišti nebude možné podat žádost o občanský průkaz nebo pas ve standardních lhůtách, tj. do 30 dní. Tyto doklady zde nebude možné ani vyzvednout. Správní poplatky zde bude možné hradit v hotovosti či platební kartou. 

Newsletter