Cestujete po světě a zpozdilo se vám letadlo?

Zpoždění letu může potkat kohokoli a kdykoli. A to platí jak při letu přes půl světa stejně jako při cestě do sousední země. V případě zpoždění nezbývá než doufat, že půjde jen o krátkodobou záležitost a vše bude během několika desítek minut v pořádku. Stát se ale může i to, že čekání se z minut protáhne na hodiny. Jak by potom měl cestující postupovat a jaká má práva?

Skutečnost, že zpoždění letu může nepříjemně zkomplikovat celou cestu, asi není třeba zdůrazňovat. Cestující totiž může zmeškat jak návazný spoj či návazný let, tak i dokonce samotný účel cesty. „Taková situace může nastat v případě, že cestujete třeba na obchodní schůzku, sportovní utkání, koncert nebo za jiným krátkodobým účelem. Vzhledem k tomu, že zpoždění letu se nedá předvídat, je tu jediné doporučení, a sice mít při podobných cestách dostatečnou časovou rezervu. Nebo raději odleťte o den dříve a dojde-li ke zpoždění, nemusíte se tolik stresovat tím, že něco promeškáte,“ říká František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim, která je tuzemským lídrem v zajišťování kompenzací za opožděné a neuskutečněné lety.

Let je zpožděn – kdo poradí, co dělat?

Zůstat kvůli zpoždění sedět na kufrech na letišti je nepříjemná věc. Mnohem horší však je, když pasažér nemá ponětí o tom, co by v takové situaci měl podniknout. Je totiž třeba brát v potaz, že se nachází v cizím státě, kde mohou vyvstat jazykové bariéry. Pomoci mu pak může služba Travel Asistent (Student Agency, FIRO-tour, Letuška.cz, Kovotour), jejíž součástí je mimo jiné i non stop asistenční linka. V případě, že klient letí s cestovní kanceláří, pomůže mu její delegát.

Kdy má cestující nárok na péči

Při dlouhém čekání na zpožděný let by se měl letecký dopravce o své cestující postarat. Evropské nařízení 261/2004 hovoří o tom, že aerolinka by měla poskytnout péči v podobě občerstvení odpovídající době čekání a dva telefonní hovory nebo e-maily zdarma. V případě, že by se čekání protáhlo přes noc, měl by dopravce dále zajistit i nocleh v hotelu a dopravu mezi hotelem a letištěm.

Co když ale se dopravce nepostará?

Může však nastat situace, kdy se o cestujícího dopravce nemůže postarat a vše si pak musí zajistit sám. „V každém případě rozhodně doporučujeme mít u sebe dostatek finanční hotovosti. Určitě neuděláte chybu, budete-li mít s sebou dostatek léků, které užíváte, abyste si i v případě zpoždění letu mohli vzít svou pravidelnou dávku medikamentů,“ nabádá František Herynk. „Myslete i na to, v jakou denní či noční hodinu poletíte. Pokud například odlétáte velmi brzy ráno a čekáte na zpožděný let, může se stát, že si nikde nekoupíte nic k jídlu. Dostatek pití a svačina se pak jistě neztratí,“ dodává Herynk.

Finanční kompenzace

Případy, kdy má cestující nárok na finanční kompenzaci za zpožděný let, upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Pro získání kompenzace je třeba, aby bylo splněno několik podmínek. Za prvé by se cestující měl do cílové destinace dostat minimálně o tři hodiny později. Dále je nutné, aby bylo zpoždění zaviněno dopravcem a ne okolnostmi, které aerolinka nemohla ovlivnit. To znamená, že let nesmí být zpožděn kvůli počasí, stávce zaměstnanců dalších subjektů v letectví, bezpečnostní situaci, živelné katastrofě, omezení provozuschopnosti letiště, nebo kvůli řízení letového provozu. Poslední podmínkou je, aby let realizoval dopravce, který má vydáno provozní  povolení v některém státě EU, nebo aby let odlétal z letiště v EU.

Výše finanční kompenzace

Jak vysokou finanční kompenzaci cestující získá, určuje letová vzdálenost. Pokud je vzdálenost do 1500 km, dostane cestující odškodnění ve výši 250€. Při letech mezi 1501 a 3500 km cestujícím náleží odškodnění 400 € a pokud je vzdálenost větší než 3501 km, je výše kompenzace 600 €! Výjimkou jsou lety uvnitř EU, kde cestujícím náleží odškodnění ve výši 400 € i v případě, že je let delší než 35001 km – jedná se především o zámořská území, náležící některému ze státu EU.

Cestující požaduje kompenzaci – s kým to má řešit?

Pokud byly splněny podmínky pro získání finanční kompenzace, měl by se cestující obrátit přímo na leteckého dopravce. Ovšem je možné, že dopravce nebude chtít komunikovat a bude se snažit se všemožně vymluvit a placení odškodnění se tak vyhnout. V takovém případě je namístě obrátit se s problémem na společnost Click2Claim, která zařídí veškerou komunikaci s dopravcem a ušetří cestujícímu čas i zbytečné nervy. Nespokojeným klientům aerolinek stačí jen vyplnit jednoduchý formulář, do kterého zadají informace o letu a následně údaje o sobě a svých spolucestujících. Nakonec stačí přidat přílohy (letenka, palubní vstupenka) a formulář odeslat. Vše nezabere více než 10 minut. Cestujícímu se následně ozve zaměstnanec společnosti Click2Claim, který za něj vše vyřeší.

Jaké doklady jsou pro vymáhání kompenzace potřebovat?

Pro úspěšné vymožení odškodnění je třeba dokázat, že cestujícímu vznikl nárok na finanční kompenzaci. K tomu poslouží letenka a palubní vstupenka. Click2Claim doporučuje tyto doklady nevyhazovat. Letenka postačí i v elektronické podobě a v případě potřeby je možné si ji znovu vyžádat. U palubní vstupenky již možné není a často je požadována jako důkaz o účasti na letu.

Bude klient potřebovat potvrzení o zpoždění letu?

„Rozhodně není na škodu ho mít. Ačkoli potvrzení o zpoždění letu není pro získání finanční kompenzace nezbytné, cestujícímu se bude hodit v případě, kdy dopravce nebude chtít nárok na odškodnění uznat a celá záležitost se dostane k soudu. Potvrzení o zpoždění letu pak slouží jako důkaz. Dále se bude hodit těm, kteří mají let pojištěný – potvrzení je pak důkazem i pro pojišťovnu,“ říká František Herynk. U zpožděných letů je důležitý čas příletu do cílové destinace, kde je možné si potvrzení vyžádat. Obsahovat by mělo informace o čísle letu, čase plánovaného i skutečného příletu. Mělo by z něj být zřejmé, jak velké zpoždění bylo.

Cestující se potřebuje dostat na místo včas – má si koupit novou letenku?

Koupě nové letenky je ošemetná věc. Nákup letenky je totiž uzavření smlouvy o přepravě a v případě zpoždění má pak cestující nárok na finanční kompenzaci (při splnění výše popsaných podmínek). Dojde-li ale k tomu, že cestující zpožděný let nevyužije, je to vnímáno jako odstoupení od smlouvy s dopravcem a nevzniká tak nárok na finanční kompenzaci, ani na proplacení výdajů. Vždy je lepší se na postupu domluvit s leteckým dopravcem. Při zpoždění delším než 5 hodin má totiž aerolinka povinnost poskytnout náhradní spojení – pokud ovšem existuje. Je-li zpoždění kratší je „výhodnější“ vydržet, a poté reklamovat příslušnou kompenzaci.

Cestující měl dostat, ale nedostal kompenzaci – jak postupovat?

Existují případy, kdy aerolinky cestujícímu nevyplatí finanční kompenzaci, ačkoli na ní má nárok. Click2Claim má ve svých řadách odborníky přímo z leteckého provozu a navíc disponuje nástroji, kterými ověřuje, zda má cestující nárok na odškodnění, které vymůže pro své klienty snáze a rychleji.

Newsletter