ČEZ bude na Slovensku rozvíjet decentralizovanou energetiku

Firma ČEZ ESCO, která je členem Skupiny ČEZ, se intenzivně zaměří na rozvoj decentrální energetiky na Slovensku. Bude přispívat k tomu, aby Slovenská republika dosáhla evropských cílů týkajících se energetických úspor a ekologizace energetiky. Zákazníkům z řad podniků, měst, obcí a veřejných institucí ČEZ ESCO nabídne ve spolupráci se slovenskými společnostmi kompletní řešení energetických potřeb: dodávku komodity, modernizace energetických hospodářství, instalace a provoz moderních nízkoemisních či bezemisních zdrojů nebo služby související s elektromobilitou a konceptem chytrých měst.

„V energetice přichází doba generační obměny. Velké elektrárny v budoucnu doplní řada malých decentrálních výrobních zdrojů, které vyrostou v místě samotné spotřeby. Stojí za tím nejen evropská legislativa, ale i technologický pokrok a požadavky samotných zákazníků, kteří chtějí ekologická a úsporná řešení přizpůsobená přímo jejich konkrétním potřebám,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Česká a slovenská energetika se vyvíjely po desítky let společně a stojí před nimi v současnosti stejné výzvy. Výzvám podobného charakteru čelí i průmysl nebo města našich obou zemí,“ dodal.

Evropské státy se musejí vyrovnat s čím dál tím náročnějšími požadavky na ekologičnost provozovaných energetických zdrojů a zpřísňujícími se nároky na emisní limity. Zároveň bude nutné plnit evropské cíle týkající se energetické účinnosti, snižování produkce skleníkových plynů a navyšování výroby z obnovitelných zdrojů.

Spotřeba energie se má v Evropě podle cíle stanoveného Evropskou komisí snížit do roku 2030 minimálně o 30 procent (oproti scénáři business-as-usual). Výbory ITRE a ENVI Evropského parlamentu ale předložily návrhy, které předpokládají ještě ambicióznější cíl: 35 nebo 40 procent. Podobně i debaty o cíli, který se týká podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, míří k vyšším závazkům, než dosud schválených 27 procent. Právě decentrální energetika stojící na ekologičtější výrobě, distribuci i spotřebě bude pomáhat tyto cíle naplnit, a podpoří tak pozici Slovenska mezi technologicky vyspělými zeměmi.

„Decentrální energetika tu klasickou energetiku v řadě míst vhodně doplňuje a někde i nahrazuje, opírá se o technologické inovace a vytváří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou,“ říká člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani. „ČEZ už dávno není energetická firma opírající se jen o velké elektrárny a doly. Naše dceřiná společnost ČEZ ESCO je v oblasti nové energetiky a těchto řešeních jedničkou na českém i středoevropském trhu a chceme toto své know-how uplatnit i na Slovensku.“

ČEZ ESCO plánuje na slovenském trhu rozvíjet projekty v oblasti decentrální energetiky, které podpoří plnění evropských cílů a zájmů Slovenské republiky. Jedná se například o modernizace teplárenských systémů a výstavbu čistých zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, ekologizaci veřejné i soukromé dopravy a renovaci systémů osvětlení. Další formou jsou projekty energetických úspor na budovách formou EPC, kde se investice splácí přímo z úspor garantovaných ve smlouvě.

„Pro zákazníky jako města a obce chceme tato řešení integrovat v rámci konceptu Smart City. Cílem je posílit spolehlivost a bezpečnost dodávek energií, zefektivnit městské služby a zajistit udržitelný provozu budov a ekologičnost veřejné dopravy,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Pro firemní zákazníky ČEZ ESCO nad to zajišťuje energetické audity a poradenství, výstavbu rozvodných zařízení a lokálních distribučních soustav nebo instalace vzduchotechniky.

ČEZ ESCO už na slovenském trhu realizovala některé zakázky prostřednictvím svých dcer. Společnost ENESA například v nemocnicích v Dunajské stredě, v Trebišově a Svidníku uskutečnila projekty komplexních energetických úspor formou EPC s celkovou roční garantovanou úsporou téměř 500 000 eur. Společnost AZ Klima zas dodala vzduchotechnické jednotky například pro haly továren na výrobu automobilů Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA.

O Skupině ČEZ
Skupina ČEZ má 8 milionů zákazníků a tržní kapitalizaci 10 miliard eur, čímž se v obou kategoriích řadí mezi deset největších energetik v Evropě. Skupina se skládá ze 124 společností a má téměř 27 000 zaměstnanců. Působí v Česku a na Slovensku, v Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Výnosy za rok 2016 dosáhly 204 mld. korun a EBITDA 58 miliard korun.
O ČEZ ESCO
ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo výstavbu kogeneračních jednotek a instalaci fotovoltaických elektráren. Je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, KART a ČEZ Slovensko.

Newsletter