Dolarový index oslabil zpět pod 92 bodů. Euro po včerejším výprodeji po dosažení 1,2000 EURUSD nabírá další zisky. Koruna po pondělním oslabení drží hodnoty nad 26,20 za euro. Nad očekávání lepší revize HDP za 3Q neměla výraznější vliv.

ČEZ bude na Slovensku rozvíjet decentralizovanou energetiku

Firma ČEZ ESCO, která je členem Skupiny ČEZ, se intenzivně zaměří na rozvoj decentrální energetiky na Slovensku. Bude přispívat k tomu, aby Slovenská republika dosáhla evropských cílů týkajících se energetických úspor a ekologizace energetiky. Zákazníkům z řad podniků, měst, obcí a veřejných institucí ČEZ ESCO nabídne ve spolupráci se slovenskými společnostmi kompletní řešení energetických potřeb: dodávku komodity, modernizace energetických hospodářství, instalace a provoz moderních nízkoemisních či bezemisních zdrojů nebo služby související s elektromobilitou a konceptem chytrých měst.

„V energetice přichází doba generační obměny. Velké elektrárny v budoucnu doplní řada malých decentrálních výrobních zdrojů, které vyrostou v místě samotné spotřeby. Stojí za tím nejen evropská legislativa, ale i technologický pokrok a požadavky samotných zákazníků, kteří chtějí ekologická a úsporná řešení přizpůsobená přímo jejich konkrétním potřebám,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Česká a slovenská energetika se vyvíjely po desítky let společně a stojí před nimi v současnosti stejné výzvy. Výzvám podobného charakteru čelí i průmysl nebo města našich obou zemí,“ dodal.

Evropské státy se musejí vyrovnat s čím dál tím náročnějšími požadavky na ekologičnost provozovaných energetických zdrojů a zpřísňujícími se nároky na emisní limity. Zároveň bude nutné plnit evropské cíle týkající se energetické účinnosti, snižování produkce skleníkových plynů a navyšování výroby z obnovitelných zdrojů.

Spotřeba energie se má v Evropě podle cíle stanoveného Evropskou komisí snížit do roku 2030 minimálně o 30 procent (oproti scénáři business-as-usual). Výbory ITRE a ENVI Evropského parlamentu ale předložily návrhy, které předpokládají ještě ambicióznější cíl: 35 nebo 40 procent. Podobně i debaty o cíli, který se týká podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, míří k vyšším závazkům, než dosud schválených 27 procent. Právě decentrální energetika stojící na ekologičtější výrobě, distribuci i spotřebě bude pomáhat tyto cíle naplnit, a podpoří tak pozici Slovenska mezi technologicky vyspělými zeměmi.

„Decentrální energetika tu klasickou energetiku v řadě míst vhodně doplňuje a někde i nahrazuje, opírá se o technologické inovace a vytváří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou,“ říká člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani. „ČEZ už dávno není energetická firma opírající se jen o velké elektrárny a doly. Naše dceřiná společnost ČEZ ESCO je v oblasti nové energetiky a těchto řešeních jedničkou na českém i středoevropském trhu a chceme toto své know-how uplatnit i na Slovensku.“

ČEZ ESCO plánuje na slovenském trhu rozvíjet projekty v oblasti decentrální energetiky, které podpoří plnění evropských cílů a zájmů Slovenské republiky. Jedná se například o modernizace teplárenských systémů a výstavbu čistých zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, ekologizaci veřejné i soukromé dopravy a renovaci systémů osvětlení. Další formou jsou projekty energetických úspor na budovách formou EPC, kde se investice splácí přímo z úspor garantovaných ve smlouvě.

„Pro zákazníky jako města a obce chceme tato řešení integrovat v rámci konceptu Smart City. Cílem je posílit spolehlivost a bezpečnost dodávek energií, zefektivnit městské služby a zajistit udržitelný provozu budov a ekologičnost veřejné dopravy,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Pro firemní zákazníky ČEZ ESCO nad to zajišťuje energetické audity a poradenství, výstavbu rozvodných zařízení a lokálních distribučních soustav nebo instalace vzduchotechniky.

ČEZ ESCO už na slovenském trhu realizovala některé zakázky prostřednictvím svých dcer. Společnost ENESA například v nemocnicích v Dunajské stredě, v Trebišově a Svidníku uskutečnila projekty komplexních energetických úspor formou EPC s celkovou roční garantovanou úsporou téměř 500 000 eur. Společnost AZ Klima zas dodala vzduchotechnické jednotky například pro haly továren na výrobu automobilů Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA.

O Skupině ČEZ
Skupina ČEZ má 8 milionů zákazníků a tržní kapitalizaci 10 miliard eur, čímž se v obou kategoriích řadí mezi deset největších energetik v Evropě. Skupina se skládá ze 124 společností a má téměř 27 000 zaměstnanců. Působí v Česku a na Slovensku, v Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Výnosy za rok 2016 dosáhly 204 mld. korun a EBITDA 58 miliard korun.
O ČEZ ESCO
ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo výstavbu kogeneračních jednotek a instalaci fotovoltaických elektráren. Je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, KART a ČEZ Slovensko.

Newsletter