ČEZ Distribuce přijala opatření pro zdárný průběh voleb do PS ČR

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ, která působí na území 11 krajů, přijala opatření, díky kterým by měl být zajištěn zdárný a bezproblémový průběh voleb. Společnost zrušila v termínu voleb plánované odstávky elektřiny a posílila počty pracovníků jak v terénu tak i na call centru a dispečinku pro nenadálé poruchy způsobené počasím.

Na celém zásobovacím území společnosti ČEZ Distribuce v termínu od 20. října, 13:00 hod do 22. října, 24:00 hod, nebudou prováděny plánované práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny. Zároveň společnost pro termín konání voleb navýšila počty pohotovostních čet, a posílila pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra s cílem předejít delším výpadkům z důvodů poruch v distribuční soustavě.

V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech prosím nejprve zkontrolujte jističe v objektu, následně pak volejte na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860. Dodávky obnovíme v nejkratším možném čase.

Newsletter