ČEZ ESCO dokončila jednu z největších zakázek firemního osvětlení své historie

Jedna z významných firem českého textilního průmyslu šetří na provozu osvětlení 1,15 milionu korun ročně, a uspoří tak přes polovinu nákladů. Rekonstrukce osvětlení od ČEZ ESCO je navíc připravena tak, že firma LOGIT do ní nemusí investovat vlastní prostředky, ale bude ji splácet přímo z úspor.

ČEZ Energetické služby, člen ČEZ ESCO, rekonstruovala osvětlení v pěti halách významného zaměstnavatele lounského okresu na Ústecku. Zlepšení světelného komfortu se tak dočkaly například sklady, úsek zpracování vláken pro výrobu koberců, barvírna, hala kontroly kvality, expedice výrobků i venkovní areál firmy. Každý z těchto provozů přitom potřebuje jinou intenzitu osvětlení.

„Rekonstrukce byla zajímavá v tom, že jsme si společně se zákazníkem definovali, jak vysokou intenzitu osvětlení chceme v jednotlivých halách mít a na základě toho jsme projekt připravili od návrhu projektové a smluvní dokumentace až po její realizaci a zajištění servisu,“ říká Jakub Vilkus, senior projektový manažer z ČEZ Energetických služeb, který měl komplexní zajištění projektu na starosti.

Zatímco pro sklady postačuje osvětlení o intenzitě 100 luxů a expedici výrobků 200 luxů, v případě úseku balení a kontroly kvality, kde je potřeba pečlivě vyhodnotit konečný stav výrobku, je to už 500 – 750 luxů. Pro srovnání běžné večerní osvětlení v domácnosti má 200 luxů, na operačním sále jde naopak o nejméně 1000 luxů a v operačním poli 10 000 až 100 000 luxů.

„Dosud jsme se tím, jak se v různých provozech svítí, tolik nezabývali,“ říká generální ředitel LOGIT Martin Chlup. „Je ale jasné, že někde není intenzivní osvětlení potřeba nebo je dokonce pro práci nepříjemné, zatímco jinde je dobré trochu přisvítit.“

Celkem tak ČEZ ESCO zrekonstruovala ve firmě 859 světelných bodů a objem zakázky dosáhl přes 8 milionů korun. Návratnost je 74 měsíců, během kterých se veškeré investice splatí z úspor. Ani takto objemná rekonstrukce nebude mít přitom negativní vliv na cash flow společnosti LOGIT, protože do ukončení smlouvy o zajištění osvětlení průmyslových prostor zůstává osvětlení v kapitálových nákladech ČEZ ESCO.   

„Projekt je specifický tím, že klient platí dle smlouvy pouze za světlo a tato platba zajišťuje veškeré činnosti týkající se servisu, elektřiny, oprav a údržby. Je to první takto specifický projekt v osvětlení, který jsme pro průmyslového klienta zajistili,“ dodává Vilkus

Newsletter