ČEZ ESCO Polska modernizuje pět gdyňských škol za 155 mil. Kč

Pět škol v polském přístavním městě Gdyně prochází náročnou modernizací energetického hospodářství pod taktovkou konsorcia vedeného společností ČEZ ESCO Polska. Investice za více než 155 milionů korun zajistí školám mnohem úspornější provoz a dětem příjemnější prostředí pro výuku.

Modernizace ve školách zahrnují nejen tepelnou izolaci, ale také výměnu oken a dveří, renovaci rozvoden, výměnu ústředního topení, rozvodů teplé vody a vzduchotechniky. Na střechách všech pěti škol vyrostou fotovoltaické panely, díky nimž si budou vyrábět elektřinu pro svou vlastní potřebu.

„Gdyně je dalším městem, ve kterém provádíme tepelnou modernizaci budov. Snažíme se jít cestou komplexních řešení. Díky tomu po dokončení prací modernizované budovy spotřebují o 55 procent méně tepla a o 60 procent méně elektřiny, což v důsledku znamená nejen čistší ovzduší, ale rovněž významné úspory na straně městské pokladny,“ říká Jaromír Pečonka, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Polska. Podle něj zájem o tyto služby ze strany měst v Polsku stále roste.

Kromě zmíněných úprav společnost CEZ ESCO Polska ve školních budovách také zavede automatický systém řízení BMS (building management system). Inteligentní systém sleduje a ovládá elektrická, ventilační i topná zařízení v reálném čase a přizpůsobuje jejich provoz vnějším podmínkám. Samostatně tak například přitopí či zchladí v závislosti na venkovní teplotě. To ve výsledku povede k větší efektivitě, minimalizaci provozních nákladů a zároveň ke zvýšení pohodlí více než 3 000 studentů a zaměstnanců základních a mateřských škol. Modernizace školních budov realizovala ČEZ ESCO Polska také například v Bydhošti. 

Celý gdyňský projekt v přepočtu za více než 155 milionů korun je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Pomořského vojvodství pro období 2014-2020.

Newsletter