ČEZ ESCO Polska modernizuje veřejná osvětlení ve dvou městech

Město Kowary na úpatí polských Krkonoš a obec Stawiski na severovýchodě země dělí téměř 600 km. V obou se ale rozhodli využít pro modernizaci svého veřejného osvětlení služeb ČEZ ESCO Polska. Obce využily možnosti financování prostřednictvím tzv. EPC projektu, kdy dodavatel hradí celou investici a zákazník ji následně splácí z dosažených úspor.

„V oblasti zvyšování energetické účinnosti pro samosprávy máme bohaté zkušenosti získané v Česku. Jsme rádi, že je můžeme uplatnit i v Polsku,“ uvedl Jaromír Pečonka, ředitel ČEZ ESCO Polska. „Energetické služby se zaručeným výsledkem volí nejčastěji právě samosprávy či veřejné instituce, které potřebují snížit náklady, ale zároveň si nemohou dovolit příliš zatížit rozpočet,“ dodává Pečonka. 

Projekt v Kowarech zahrnuje výměnu cca 1100 starých svítidel za LED osvětlení, včetně tří set dekorativních instalací. Dalších devadesát světelných bodů v rámci investice ve výši 2,3 miliony zlotých (13,8 milionů korun) vznikne.

„Zlepšení kvality pouličního osvětlení se promítne do zvýšené bezpečnosti silničního provozu. Zároveň vzroste komfort chodců večer i v noci,“ zdůrazňuje Bożena Wiśniewská, starostka města Kowary. Plánované úspory energie pozitivně ovlivní rozpočet, nová světelná infrastruktura bude navíc ekologičtější.

V obci Stawiski ČEZ ESCO Polska vymění 780 svítidel za osvětlení LED a nainstaluje více než 240 nových světelných bodů. Náklady dosahují 1,3 milionu zlotých (7,8 milionu korun), obec je z úspor splatí během 10 let. 

Newsletter