ČEZ investoval za 3. čtvrtletí do dlouhodobého majetku 19,2 mld. Kč

ČEZ investoval za tři čtvrtletí do dlouhodobého majetku 19,2 miliardy korun. Největší objem investic (8,7 mld. Kč) putoval do distribuce, většina z toho (7,1 mld. Kč) jako každý rok do výstavby a rekonstrukce vedení a posílení dodávek elektřiny pro zákazníky v České republice.

Druhý největší díl (4,7 mld. Kč) připadl na obnovu zařízení nejaderných výrobních zdrojů. Investice do stávajících jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech za účelem zvýšení bezpečnosti, obnovy zařízení a pořízení jaderného paliva dosáhly 3,3 miliardy korun.

Newsletter