ČEZ prodá bytový fond v pražské Písnici firmě ze skupiny CIB Group

Energetická Skupina ČEZ dnes uzavřela smlouvu o jistotním účtu se zájemcem o koupi bytového fondu v Praze – Písnici, firmou Office Rent Prachatice s.r.o. (ORP), jejímž prostřednictvím se do soutěže přihlásila CIB Group. V souladu s podmínkami veřejné soutěže tak učinila finální krok k prodeji bytů druhému zájemci v pořadí poté, co ze soutěže odstoupila firma Kennial a. s. ČEZ prodejem získá 1, 276 mld. Kč.

Jde o prodej poslední velké části bytů ve vlastnictví ČEZ. Skupina ČEZ již dříve realizovala prodej 7 000 z celkových 8 000 bytů, které původně vlastnila.

Společnost Office Rent Prachatice s.r.o. ze skupiny CIB GROUP podala v rámci veřejné soutěže druhou nejvyšší nabídku. Veřejné soutěže se zúčastnilo pět společností.

Jakmile bude kupní cena uhrazena, podepíší spolu společnost ČEZ a ORP kupní smlouvu. Poté bude firma CIB Group zapsána do katastru nemovitostí jako nový vlastník.

Prodej bytového fondu je v souladu s dlouhodobou strategií Skupiny ČEZ, která se chce plně soustředit výhradně na svůj hlavní byznys, kterým je energetika, případně na oblasti podnikání s energetikou přímo související, což správa nemovitostí není. S ohledem na tuto strategii nebyl důvod nadále bytový fond i s ohledem na s tím spojené náklady spravovat.

Změnou vlastníka bytových fondů se na postavení nájemců nic nezmění. Na nového majitele přejdou všechna práva a povinnosti vlastníka včetně uzavřených nájemních smluv.

Newsletter