ČEZ Teplárenská se rozrůstá směrem na západ

Po několika významných akvizicích v severních a východních Čechách, rozšiřuje ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ své aktivity i směrem na západ. Respektive do Nejdku na Karlovarsku, kde se od 1. července stala novým stoprocentním vlastníkem společnosti AYIN, s. r. o. Tato společnost má ve městě v dlouhodobém nájmu sítě centrálního zásobování teplem.

„Navazujeme tak na naši předchozí akviziční činnost, během níž se nám hlavně na severu Čech podařilo získat tepelná hospodářství v Klášterci nad Ohří, Jirkově či Krupce. Ve východních Čechách je to například Vrchlabí. Systémy centrálního zásobování teplem jsou přitom všude řádně spravovány a udržovány a v rámci aktivního prodeje jsou zde dodávky tepelné energie rozšiřovány i na další zákazníky. Díky přístupu správného hospodáře k nově nabytému majetku a provozu jak primárních, tak i sekundárních sítí se nám povedlo stabilizovat, případně dokonce snížit ceny tepla v té či oné lokalitě. Stejně tak budeme postupovat v případě Nejdku. Po zhodnocení situace buď cenu za teplo stabilizujeme na přijatelné úrovni pro všechny, nebo dokonce o nějaké procento snížíme,“ říká Petr Hodek, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Ke stávajícím dodávkám tepla v objemu 7 000 000 GJ ročně, 7 580 odběrným místům, provozování 578 km tepelných sítí, tak díky krušnohorskému Nejdku přibývají ČEZ Teplárenské další zákazníci, jimž je připravena nabídnout nejen kvalitní dodávky tepelné energie. „Ale i další služby související s distribucí a prodejem tepla, včetně služeb energetického a dotačního poradenství. Naším cílem bude samozřejmě i úzká spolupráce s nejdeckou radnicí a všemi dodavateli a zákazníky, aby i nadále byla ve městě zajištěna kvalitní a bezpečná dodávka tepelné energie,“ dodal nový jednatel společnosti AYIN, s. r. o., František Macek z ČEZ Teplárenské.

Současná roční dodávka tepelné energie v Nejdku činí 175 000 GJ. Kromě některých místních podniků a organizací je na centrální zásobování teplem napojeno přibližně 2 000 tamních domácností. Celkem se jedná o 110 odběrných míst. Teplofikace Nejdku je zajištěna dálkovým parovodem z Teplárny Vřesová. Kromě tří krátkých úseků, kde překlenuje vodní toky, je parovod o délce 8 810 m veden v zemi. Celková délka parních rozvodů pro lokalitu Nejdek činí 19,1 km, horkovodních rozvodů 1,3 km a teplovodních rozvodů 4,7 km. Výměníkových stanic je dvanáct.

Newsletter