Dolarový index oslabil zpět pod 92 bodů. Euro po včerejším výprodeji po dosažení 1,2000 EURUSD nabírá další zisky. Koruna po pondělním oslabení drží hodnoty nad 26,20 za euro. Nad očekávání lepší revize HDP za 3Q neměla výraznější vliv.

ČEZ úspšně prošel auditem zaměřeným na gender a rovné příležitsti

Téměř čtyřměsíční šetření identifikovalo příklady dobré praxe, které mohou posloužit pro inspiraci dalším společnostem, a zároveň definovalo několik příležitostí pro zlepšení. Na některých konkrétních doporučeních již ČEZ intenzivně pracuje.

Audit realizovalo sdružení Gender Studies v průběhu roku 2018 podle standardní metodiky Úřadu vlády, která se v hlavních bodech inspiruje mezinárodní metodikou ILO. Kromě ČEZ proběhl ještě v dalších devíti firmách a institucích v Praze, ČEZ byl ale jedinou energetikou.

„Audit jsme se rozhodli absolvovat proto, že chceme být firmou, která skutečně podporuje rozmanitost a rovné příležitosti a umožnuje svým zaměstnankyním a zaměstnancům sladit pracovní a soukromý život. Což v dlouhodobém horizontu vede k tomu, že lidé jsou v práci spokojenější, motivovanější a k zaměstnavateli více loajální,“ říká členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Audit zahrnoval nejen důkladné prostudování veřejných i interních dokumentů a předpisů, ale především dotazníkové šetření a hloubkové individuální i skupinové rozhovory se zaměstnanými. Celkem se jich do některé ze jmenovaných forem zapojilo na Centrále ČEZ v Praze 40 %.

V auditu byly zkoumány otázky rovnosti pohlaví např. při přijímacím řízení, či z hlediska možností profesního rozvoje. Podle tří čtvrtin zaměstnanců a zaměstnankyň jsou přijímací řízení vedena korektně, téměř čtyři pětiny mají podle výsledků dostatek příležitostí se profesně rozvíjet a vzdělávat. Většina (76 % žen a 86 % mužů) se domnívá, že jim zaměstnavatel vychází vstříc v otázce slaďování pracovního a soukromého života.

Z výsledků vyplynulo celkem sedm oblastí dobré praxe, jimiž ČEZ může inspirovat ostatní společnosti: namátkou například zavedený systém mentoringu a koučinku, podpora práce zaměstnanců a zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené prostřednictvím některé z flexibilních forem práce, fungující firemní školka či nábor čerstvých absolventů. Lidé z ČEZ rovněž oceňují otevřené informace o dění ve společnosti (84 % se cítí dostatečně informováno) a možnost využívat pružnou pracovní dobu (shodně ji využívá 95 % mužů i žen).

ČEZ zároveň začal rozpracovávat doporučení, která z auditu vyplynula. Připravuje například vydání přehledného průvodce formami flexibilní pracovní doby, které ČEZ umožňuje, či různé způsoby podpory pro ty, kteří se vracejí z rodičovské dovolené. 

Newsletter