Cirkuluj a žij udržitelně!

Cirkuluj a žij udržitelně, tak se jmenoval workshop pořádaný Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava (MSIC), které je součástí evropského projektu zapojení občanů do tzv. cirkulární ekonomiky CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implemenatation), vedený pod záštitou programu Interreg Europe.

„Koncept je jednoduchý. Chceme pořádat každý měsíc zajímavé osvětové workshopy, akce pro veřejnost, či besedy na rozličná témata, která pomohou v šíření myšlenky cirkulární ekonomiky,“ říká Klára Golabová z MSIC.

MSIC začal v červenci workshopem, který byl zaměřen na vysvětlení základů cirkulární ekonomiky, jaké přináší příležitosti a proč potřebujeme začít přemýšlet jinak. Díky Barboře Kebové z Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) se účastníci dozvěděli mnoho zajímavých faktů. Jedním z nich je tzv. OVERSHOOT DAY značící den, kdy lidstvo vyčerpalo planetární zdroje, které jsou schopny během roku se obnovit. Pro Českou republiku bylo toto datum letos stanoveno na 16.4.2020.

Můžeme zde i zmínit, že nejvíce potravinového odpadu pochází z domácností a to až 53 %. Celosvětově se tak vyhodí až jedna třetina všech vyprodukovaných potravin, které by nasytily až 3 miliardy lidí.

„Je potřeba si uvědomit, že to, co už nepotřebujeme, posíláme pryč. Ale PRYČ neexistuje,“ touto myšlenkou zaujala Barbora Kebová většinu posluchačů.

Proto se v následujících měsících MSIC zaměří na další témata. V srpnu připravujeme workshop Nevyhazuj a opravuj! kde se přejde od teorie k praxi. Veřejnost bude mít možnost přinést si své vlastní věci či drobné spotřebiče a v rámci workshopu budeme řešit, jak by se daly spravit, jestli to má smysl a zda to zvládnou sami. Podpoří se tím myšlenka prodlužování životního cyklu produktů skrze opravu, repasování, znovuvyužití či renovaci.

V září se zaměříme na téma Udržitelně již od kolébky aneb co všechno opravdu potřebuje mimino – s Kristýnou Farkašovou a říjen bude ve znamení Upcyklace oděvů – s Petrou Nedbálkovou.

Cílem projektu CECI je zvýšit povědomí o cirkulární ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. Chceme inspirovat k přijmutí udržitelných spotřebních návyků, chování a společně přispět ke snižování produkce odpadu a úspoře energie.

Newsletter