Čistý zisk České spořitelny za tři čtvrtletí vzrostl o 7,1 % na 11,9 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala za první tři čtvrtletí neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,9 miliardy korun. Čistý zisk za tři čtvrtletí loňského roku činil 11,1 miliardy Kč. V meziročním porovnání se zvýšil o 7,1 %. Hrubý objem klientských úvěrů se za posledních 12 měsíců zvýšil o 8,2 %, což v absolutním vyjádření znamená navýšení o 44,3 mld. Kč.

„Úroveň dosaženého zisku vnímám v současných tržních podmínkách nízkých úrokových sazeb a velkého tlaku regulace jako úspěch. K dobrým výsledkům pomohla především kvalita úvěrového portfolia a díky efektivnějším procesům se nám daří udržet trend snižování provozních nákladů,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Newsletter