Holubičí komentář šéfa Fedu k rizikům nové mutace a slova CEO Moderny ohledně méně efektivních vakcín přiživily rizikově averzní náladu. Futures evropských i amerických akcií padají. US výnosy klesají ve středních a delších splatnostech. Dolar oslabuje, stejně tak procyklické měny a měny regionu.

Čistý zisk NN klesl ve 3.čtvrtletí meziročně z 788 mil. eur na 515 mil. eur, kvůli nižším neprovozním položkám

Provozní výsledek za třetí čtvrtletí roku 2019 činil 453 milionů eur, oproti 463 milionům eur ve třetího čtvrtletí roku 2018. Odráží se v něm nižší mimořádné dividendy z private equity v nizozemské životní pojišťovně a horší výsledky zajištění, částečně vyvážené lepšími výsledky v nizozemské neživotní pojišťovně, Insurance Europe a japonské životní pojišťovně a bance.

Celkový čistý výsledek hospodaření dosáhl 515 milionů eur, oproti 788 milionům eur ve 3Q18, především kvůli nižším neprovozním položkám. Náklady klesly ve třetím čtvrtletí roku 2019 o dalších 17 milionů eur; celkově tedy již poklesly o 323 milionů eur oproti srovnávací administrativní nákladové základně za rok 2016.

„Těší nás, že ve třetím čtvrtletí roku 2019 můžeme představit takto silné výsledky skupiny NN, v nichž se odráží naše setrvalé zaměření na poskytování produktů a služeb s přidanou hodnotou a výbornou zákaznickou zkušeností. Když se ohlédneme za finanční výkonností v minulém čtvrtletí, tak většina segmentů předvedla ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku lepší výsledky. Nizozemská neživotní pojišťovna vykázala dobrý výsledek s kombinovaným poměrem 94,2 %. K dobrému výsledku přispěla též Insurance Europe a japonská životní pojišťovna a banka, zatímco mimořádné dividendy z private equity v nizozemské životní pojišťovně byly nižší než před rokem. Ve třetím čtvrtletí jsme v rámci integrace snížili výdajovou základnu cílových jednotek o dalších 17 milionů eur, a tak jsme navýšili dosavadní celkové úspory nákladů na úroveň 323 milionů eur,“ řekl generální ředitel NN David Kniebe.

„Skupina NN má silnou kapitálovou pozici, o čemž svědčí kapitálový ukazatel Solvency II na úrovni 217 % a hotovostní pozice ve výši 1,9 miliardy eur,“ dodal Kniebe.

Newsletter