Čistý zisk skupiny ČSOB v 1. čtvrtletí meziročně klesl o 56 % na 2,1 miliardy Kč

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí činil 2,1 miliardy Kč, objem úvěrů i vkladů se meziročně zvýšil. ČSOB posílila již dříve velmi dobrou kapitálovou pozici díky zadržení výplaty dividendy. Od počátku COVID-19 krize se skupina ČSOB věnovala zejména pomoci klientům zasaženým dopady koronavirových opatření.

„V prvním čtvrtletí jsme museli reagovat na situaci, kterou jsme doposud nepoznali. Prvořadé pro nás bylo a stále je co nejvíce chránit zdraví klientů i zaměstnanců a zajistit dostupnost bankovních služeb. Od prvních projevů pandemie pomáháme těm, kteří to potřebují. Umožnili jsme odklady splátek spotřebitelských, firemních úvěrů a hypoték. Většina služeb je pro naše zákazníky dostupná online. Myslíme také na ty, kdo potřebují osobní kontakt. Jako součást klíčové infrastruktury státu jsme udrželi v provozu téměř všechny pobočky, na kterých jsme plně obsluhovali naše klienty. Zároveň jsme posílili služby call centra,“ řekl John Hollows, generální ředitel ČSOB.

 • Čistý zisk skupiny ČSOB činil 2,1 miliardy Kč (meziročně méně o 56 %).
 • Objem úvěrů dosáhl 798 miliard Kč (meziroční nárůst o 6 %).
 • Objem vkladů poprvé překročil bilion – činí 1,023 bilionu (meziročně vyšší o 3 %).
 • Celkový objem aktiv pod správou stoupl na 233 miliard Kč (meziroční zvýšení o 4 %).
 • Provozní výnosy byly 8,1 miliardy Kč (meziročně o 23 % nižší).
 • Provozní náklady vzrostly na 5,5 miliardy Kč (meziroční nárůst o 9 %, na srovnatelné bázi zůstaly provozní náklady meziročně stabilní).
 • ČSOB udržuje silnou kapitálovou pozici a vynikající likviditní polštář. Ukazatel kapitálu CET1 dosáhl 19,9 %. 
 • Potvrzuje se správnost strategie digitalizace a technologických inovací. ČSOB je klientům k dispozici 24/7.
 • Počet uživatelů mobilního bankovnictví meziročně narostl o 32 %.
 • ČSOB získala prestižní ocenění měsíčníku Global Finance pro nejlepší banku v České republice za rok 2020.
 • ČSOB Kampus dostal mezinárodně uznávaný certifikát LEED Platinum pro environmentálně šetrné a udržitelné budovy.

„Naše skupina staví na robustních kapitálových základech a finanční síle a jsme připraveni reagovat na aktuální situaci v ekonomice i ve společnosti. Našim klientům i zaměstnancům chci tímto poděkovat za nesmírnou obětavost, nasazení a solidaritu,” dodal John Hollows.

„Pomoc retailovým i firemním klientům dotčeným covid-19 ve formě odkladů úvěrových splátek jsme spustili napříč naší finanční skupinou ještě v březnu. U úvěrů na bydlení například šlo o odklad splátek jistiny úvěrů o 6 až 12 měsíců. Od poloviny dubna jsme umožnili odkládání splátek i podle státního moratoria. Celkem už evidujeme přes 61 tisíc žádostí o odklad splátek,” doplnil Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

Růst úvěrového portfolia

Čistý zisk skupiny ČSOB se meziročně snížil kvůli významnému poklesu ostatních provozních výnosů v souvislosti s přeceněním tržní hodnoty. Meziročně se negativně projevila i vyšší základna z prvního čtvrtletí roku 2019, které ovlivnil prodej ČSOB Asset Management.

Celkové portfolio úvěrů vzrostlo díky růstu všech klientských segmentů. Podíl úvěrů v selhání přitom zůstal na nadále nízké úrovni. Objem aktiv pod správou se zvedl díky růstu majetku v podílových a penzijních fondech.

Skokový nárůst mobilního bankovnictví

V případě mobilního bankovnictví se růst počtu aktivních uživatelů dále zrychlil na meziročních 32 procent a počet transakcí narostl o 39 procent. „V nadcházejícím období se budeme zaměřovat na rozvoj dalších funkcionalit a další vylepšování našich online služeb,” uzavřel Jan Sadil.

ČSOB vyčlenila část svého call centra pro potřeby státní tísňové linky. Věnovala také mimořádné finanční příspěvky a dary neziskovým institucím a organizacím, například pro Fond podpory seniorů, Sdružení Neratov, Fokus Vysočina, Českou asociaci paraplegiků, TEXman nebo Domov Sue Ryder. 

Od konce března začala ČSOB platit faktury svým dodavatelům okamžitě po schválení a tedy před smluvenou lhůtou splatnosti.

Newsletter