Clarida (Fed): Významného posunu směrem k cílům duálního mandátu bylo dosaženo, v případě inflace byla tato podmínka začátku snižování tempa nákupů aktiv více než překročena, u trhu práce byla splněna

Newsletter