ČNB: Běžný účet platební bilance skončil v březnu s přebytkem 31,2 mld. Kč

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v březnu 31,2 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 36,7 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 4,1 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 3,2 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se pozvolna snižuje.

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 28 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před zvyšováním pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 25,6 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 8,3 mld. Kč. Saldo přímých investic v ročním úhrnu se v posledních měsících zvyšuje. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 346 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především zvýšením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů a růstem investic nerezidentů do korunových vládních dluhopisů.

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 76 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (zvýšení krátkodobých pasiv). Vlastní transakce ČNB (devizové intervence) a saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 476 mld. Kč.

Newsletter