ČNB: Běžný účet platební bilance za únor v přebytku 33 mld. korun

Běžný účet platební bilance zahrnuje veškeré ekonomické transakce české ekonomiky se zahraničím. V lednu činil přebytek 33,6 miliardy Kč, za celý loňský rok platební bilance poprvé v historii země skončila přebytkem, a to ve výši 26,1 miliardy korun. 

Přebytek obchodu se zbožím a službami činil v únoru 27,6 miliardy korun. Především vlivem převodů prostředků z rozpočtu Evropské unie vykázaly přebytek i prvotní důchody, a to ve výši 8,5 miliardy korun. Aktivní saldo převodů z rozpočtu unie do ČR pak bylo 8,4 miliardy korun.    

Odliv kapitálu na finančním účtu činil 53,5 miliardy korun a saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 3,5 miliardy korun. Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu, tedy čistých výpůjček ze zahraničí, v objemu 2,7 miliardy korun. Příliv kapitálu byl ovlivněn především snížením aktiv nebankovních subjektů vůči zahraničí, uvedla ČNB. 

Newsletter