Euro reaguje na komenty z ECB o možném snížení tempa nákupů aktiv v rámci pandemického programu už v červnu. Nehledě na komentář z ECB, ve zbytku dne vidíme rizika směrem k silnějšímu dolaru. Důvodem data za amerického trhu práce, u nichž trh čeká vytvoření cca 900 tis. pracovních míst. Překonání konsensu je rizikem vyšších US výnosů a silnějšího dolaru.

ČNB: Dostupnost úvěrů na bydlení se v prvním čtvrtletí dále snížila

Dle výsledků šetření České národní banky v prvním čtvrtletí 2018 zpřísnily úvěrové standardy u úvěrů domácnostem, zatímco u úvěrů nefinančním podnikům je nadále zásadněji neměnily. Pokračující zpřísňování úvěrových standardů u úvěrů domácnostem bylo ovlivněno zejména dokončováním implementace makroobezřetnostních opatření ČNB a u úvěrů na bydlení rovněž zvýšením nákladů financování bank.

Poptávka po úvěrech na bydlení se snížila vlivem nárůstu cen rezidenčních nemovitostí, makroobezřetnostních opatření a zvýšení úrokových sazeb. Poptávka po spotřebitelských úvěrech rostla u poměrně malé části bankovního trhu. U nefinančních podniků banky vnímaly zvýšení poptávky po úvěrech, avšak méně plošně než v minulosti. V

ýznamným faktorem bylo financování fixních investic a provozního kapitálu. Podniky však využívaly i alternativní formy financování. Ve druhém čtvrtletí 2018 banky očekávají další zpřísnění úvěrových standardů u úvěrů domácnostem a nezměněné standardy u podnikových úvěrů. Poptávka domácností po úvěrech na bydlení se dle vnímání bank ve druhém čtvrtletí 2018 zásadněji nezmění a u spotřebitelských úvěrů poroste u relativně malé části bankovního trhu. Poptávka nefinančních podniků po úvěrech se zvýší v obdobném rozsahu jako na počátku toho roku.

Newsletter