ČNB: Inflace v dubnu 2020 lehce nad prognózou a nadále nad horní hranou tolerančního pásma cíle

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v dubnu 2020 cenová hladina meziročně o 3,2 %. Inflace se oproti březnu snížila, nadále se však nacházela nad horní hranicí tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v dubnu meziročně zvýšily také o 3,2 %.

Dubnový meziroční růst spotřebitelských cen byl o 0,2 procentního bodu vyšší, než předpovídala aktuální prognóza ČNB. Kladná odchylka cenového vývoje od prognózy souvisela výhradně s vyšší než očekávanou jádrovou inflací. Odchylky ve vývoji ostatních složek inflace od prognózy byly naproti tomu malé či nulové. Růst regulovaných cen zvolnil o něco více, než prognóza předpovídala. Propad cen pohonných hmot odrážející kolaps světových cen ropy byl oproti predikci jen o něco málo výraznější. Mírně nižší než očekávané byly také dopady změn nepřímých daní, které souvisely s poněkud pozvolnějším promítáním zvýšené spotřební daně na tabák do cen cigaret. Bezezbytku se pak naplnila prognóza rychlého růstu cen potravin, ve kterém se projevuje vysoká poptávka po potravinách, nedostatek pracovníků v zemědělství v Evropě a omezení mezinárodní dopravy vlivem koronavirové pandemie.

Pozorované zpomalování inflace je – i s vědomím přetrvávající obrovské nejistoty ohledně ekonomických dopadů koronavirové pandemie – kvalitativně zhruba v souladu s aktuální prognózou ČNB. Ta očekává, že se inflace v nejbližších měsících rychle vrátí do tolerančního pásma cíle, a to především vlivem v souhrnu protiinflačních dopadů koronavirové krize v podmínkách hlubokého propadu domácí ekonomiky. Citelně oslabené domácí cenové tlaky převáží nad dočasným proinflačním vlivem oslabeného kurzu koruny, a inflace tak koncem letošního roku klesne k dvouprocentnímu cíli. Ke snižování inflace přispěje i již pozorovaný značný pokles cen pohonných hmot a též zvolnění růstu regulovaných cen. Dynamika cen potravin naopak letos zůstane vysoká vlivem proinflačního působení faktorů na straně poptávky i nabídky. Pokles inflace bude v letošním i příštím roce brzděn také cenovými dopady změn nepřímých daní. Inflace se tak ve výsledku bude v roce 2021 nacházet poblíž dvouprocentního cíle České národní banky.

Petr Král, ředitel sekce měnové ČNB

Newsletter