ČNB: Inflace v listopadu 2020 lehce pod prognózou

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v listopadu 2020 cenová hladina meziročně o 2,7 %. Inflace se tak oproti říjnu mírně snížila, přičemž zůstává v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v listopadu meziročně zvýšily také o 2,7 %.

Listopadový meziroční růst spotřebitelských cen byl o dvě desetiny procentního bodu nižší, než předpovídala stávající prognóza ČNB. Na tom se podílel růst cen potravin, který v listopadu zpomalil výrazněji, než bylo očekáváno. K lehce záporné odchylce od prognózy stejnou měrou přispěla též jádrová inflace, která zůstala na stejné hodnotě jako v říjnu. O něco pomalejší ve srovnání s prognózou byl i růst regulovaných cen, který v souvislosti s vývojem cen elektřiny dle očekávání dále zvolnil. Pokračující meziroční propad cen pohonných hmot, stejně jako primární dopady změn nepřímých daní, odpovídal prognóze.

Listopadový pokles inflace je v souladu se stávající prognózou ČNB. Podle ní se inflace v posledním čtvrtletí letošního roku sníží do horní poloviny tolerančního pásma cíle. Přispějí k tomu protiinflační poptávkové dopady druhé vlny koronavirové pandemie v podmínkách utlumené zahraniční a zejména domácí ekonomické aktivity. Nákladové tlaky však zůstanou ještě po nějakou dobu zvýšené. Vychládající trh práce a zpomalený růst mezd budou brzdit růst domácích nákladů, což ale bude vyváženo předchozím prudkým oslabením kurzu koruny spojeným s nástupem druhé vlny pandemie COVID-19. V průběhu příštího roku bude inflace dále klesat v návaznosti na odeznění vysokého nárůstu tržních cen z počátku letošního roku a posléze i vlivem zmírnění růstu celkových nákladů, ve kterém se projeví i obnovené posilování kurzu koruny. Jádrová inflace i růst cen potravin zpomalí. Ve snížení dynamiky regulovaných cen se odrazí zvolnění růstu cen elektrické energie a pokles cen plynu. Naopak propad cen pohonných hmot odezní. Na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2021 a 2022, se inflace bude nacházet poblíž 2% cíle.

Petr Král, ředitel sekce měnové ČNB

Newsletter