ČNB: Inflace v prosinci 2017 byla lehce pod prognózou

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v prosinci 2017 meziročně o 2,4 %. Inflace se tak nadále nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v prosinci meziročně zvýšily o 2,3 %. Průměrná míra inflace za celý rok 2017 činila 2,5 %.

Inflace byla v prosinci lehce pod prognózou ČNB. To bylo zejména důsledkem mírně nižší než očekávané jádrové inflace. Ve stejném směru – ovšem ve velmi malé míře – působil na odchylku skutečnosti od prognózy též pomalejší meziroční růst regulovaných cen a cen potravin. Naopak ceny pohonných hmot svým pokračujícím mírným meziročním růstem poněkud překonaly očekávání ČNB. Primární dopady změn nepřímých daní pak v prosinci zcela odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data potvrzují – i přes uvedené drobné odchylky – vyznění stávající prognózy ČNB. Podle ní inflace setrvá i po většinu letošního roku nad dvouprocentním cílem, nicméně v rámci jeho tolerančního pásma. Celkové inflační tlaky jsou i nadále výrazné, přičemž odrážejí zrychlenou mzdovou dynamiku v podmínkách robustního růstu domácí ekonomiky. Domácí náklady ještě krátkodobě zrychlí svůj růst, a to v návaznosti na napjatou situaci na trhu práce. Poté se domácí inflační tlaky s přispěním stabilizačního působení měnové politiky zmírní. Stále však budou převažovat nad protiinflačním působením dovozních cen. Pokles dovozních cen bude odrážet posilující kurz koruny při dočasně zeslabené dynamice zahraničních výrobních cen. Zároveň odezní jednorázové vlivy, které zvýšily inflaci na počátku loňského roku. Na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2018 a 2019, se tak inflace shora vrátí k dvouprocentnímu cíli.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové

Newsletter