ČNB: Inflace v říjnu 2020 jen nepatrně pod prognózou a zpět v tolerančním pásmu cíle ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v říjnu 2020 cenová hladina meziročně o 2,9 %. Inflace se oproti září snížila a klesla do horní poloviny tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v říjnu meziročně zvýšily také o 2,9 %.

Říjnový meziroční růst spotřebitelských cen byl pouhou desetinu procentního bodu pod aktuální prognózou ČNB. Ve velké shodě s očekáváním skončily i všechny složky inflace. Růst cen potravin v souladu s prognózou dále zpomalil. Do značné míry se naplnilo také očekávání ohledně zmírnění růstu regulovaných cen. Jen nepatrně pod predikcí byla jádrová inflace, která se v říjnu již dále nezvýšila. Meziroční pokles cen pohonných hmot byl jen o něco nižší, než předpovídala prognóza. Odhad primárních dopadů změn nepřímých daní se naplnil.

Říjnový pokles inflace je v souladu s aktuální prognózou ČNB. Podle ní se inflace v posledním čtvrtletí letošního roku sníží do horní poloviny tolerančního pásma cíle. Přispějí k tomu protiinflační poptávkové dopady druhé vlny koronavirové pandemie v podmínkách utlumené zahraniční a zejména domácí ekonomické aktivity. Nákladové tlaky však zůstanou ještě po nějakou dobu zvýšené. Vychládající trh práce a zpomalený růst mezd budou brzdit růst domácích nákladů, což ale bude vyváženo nedávným citelným oslabením kurzu koruny. V průběhu příštího roku bude inflace dále klesat v návaznosti na odeznění vysokého nárůstu tržních cen z počátku letošního roku a posléze i vlivem zmírnění růstu celkových nákladů, ve kterém se projeví i obnovené posilování kurzu koruny. Jádrová inflace i růst cen potravin zpomalí. Ve snížení dynamiky regulovaných cen se odrazí zvolnění růstu cen elektrické energie a pokles cen plynu. Naopak propad cen pohonných hmot odezní. Na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2021 a 2022, se inflace bude nacházet poblíž 2% cíle.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter