ČNB: Inflace v září 2019 v souladu s prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v září 2019 cenová hladina meziročně o 2,7 %. Inflace tak oproti srpnu poklesla, avšak i nadále se nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním září meziročně zvýšily o 2,8 %.

Meziroční růst spotřebitelských cen v září odpovídal stávající prognóze ČNB. Odchylky vývoje jednotlivých složek inflace od prognózy byly velmi mírné a vzájemně se kompenzovaly. Jádrová inflace byla přitom mírně nižší, než očekávala prognóza, růst cen potravin naopak lehce vyšší. Meziroční pokles cen pohonných hmot byl oproti prognóze mírnější. Predikce vývoje regulovaných cen se téměř beze zbytku naplnila a primární dopady změn nepřímých daní odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB. Podle ní inflace ve zbytku letošního roku setrvá v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB, což bude odrážet přetrvávající silné domácí cenové tlaky a vysoký růst regulovaných cen a cen potravin. Začátkem příštího roku inflace zvolní v souvislosti s předchozím zpřísněním měnové politiky a odezněním aktuálně vysokého růstu regulovaných cen a v průběhu roku se bude snižovat k dvouprocentnímu cíli.

Petr Král, ředitel sekce měnové ČNB

Newsletter