ČNB, koruna, PSD2 a další? Co čekat od 15. ročníku Treasury Fora

Česká Asociace Treasury  (ČAT), ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN) , připravuje konferenci v oblasti treasury. Půjde již od 15. ročník Treasury Fora. Co od letošního roku čekat shrnuje vice-prezident České Asociace Treasury, Ondrej Simon.

ČAT je odborným garantem konference. Každý rok se snažíme přinést nová témata, trendy a inspiraci. Podařilo se to i pro letošní ročník? 

Je tomu tak. Letošní Treasury Forum se bude konat 7. června a je nám potěšením, že již 15. rokem můžeme hostit podnikové specialisty zaměřující se na finanční činnosti firem, CFO a v neposlední řadě i zástupců finančních institucí, bank. Budeme hovořit o možnostech využití nabídek center sdílených služeb pro finanční procesy, o posledním vývoji v použití platebních karetních instrumentů, o novinkách v oblasti řízení cash managementu i PSD2 a v neposlední řadě o vlivu ukončení intervenci ČNB na kurz české koruny potažmo na hospodářské výsledky firem.

Treasury Forum je, dá se říci,  „vlajkovou lodí“ asociace ČAT.  Víme, že pravidelně organizujete i semináře. Mohl byste shrnout, co by zájemci pro letošní rok neměli zmeškat?

Asociace si při svém založení vytyčila za cíl sdružovat, propojovat a odborně vzdělávat zájemce pracující v této oblasti. Fungujeme již šestnáctým rokem a odezvy jsou ve valné většině pozitivní. Témata, kterým se věnujeme, přizpůsobujeme aktuálním trendům. Pro rok 2017 nás zajímají oblasti jako: kurz české koruny po ukončení intervenci a její vliv na firmy, zavedení PSD2 a s tím spojené možnosti, ale i rizika a v neposlední řadě vliv na nás jednotlivce. Dále budou probíhat různé mezinárodní i místní aktivity na témata v oblasti treasury, jako je řízení rizik, zkušenosti s Share Service Centry a dále pokračujeme ve spolupráci v rámci vzdělávání e-lerningového certifikačního programu nabízeného britskou treasury asociací ACT.

Nezapomínáme ani na aktivity sportovního či kulturního rázu, na kterých zájemci mohou navázat nové kontakty a tím získávat možnosti další spolupráce.      

CAFIN sleduje trendy v oblasti controllingu a podnikových financích. Jaké za ČAT sledujete trendy Vy, v oblasti treasury?

Naším dlouhodobým cílem je pomoci vychovat a do praxe připravit co nejvíce odborníků v treasury oblasti, kteří by byli schopni zahraničním společnostem nabídnout své odborné služby při vytváření centrálních treasury skupin pracujících pro několik zemí (Share Service Centrum), a tím dokázali, že Češi jsou také schopni organizačně a odborně pokrýt potřeby „matky“ v oblasti treasury přímo v ČR. Je nám ctí, že existuje již nemálo podobných úspěšných případů zapojení českých specialistů do globálního centralizačního procesu v SSC v globálním měřítku.

Dalším takovým bodem, kde jsme již pokročili, ale ne natolik, jak bychom si přáli, je širší studijní program jak pro treasurery pokročilejší, tak pro nováčky v oboru. Chceme se ukázat i studentům ekonomických vysokých škol. Přestože je již roky připravena učebnice treasury pro VŠE, nedokázali jsme ji dostat do osnov,  přednášek a mezi studenty. Chybí nám praktici, kteří by byli ochotni svůj čas věnovat studentům a na pravidelné bázi vyučovali.

Newsletter