Euro navyšuje zisky proti dolaru a překonalo hranici 1,1800 EURUSD. Posilují i procyklické měny. Měny regionu drží ztráty, jediná koruna je smazala na úroveň otevírací ceny kolem 25,65 za euro.

ČNB nechala sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 1,25 %

Bankovní rada České národní banky rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 1,25 %.

O ponechání sazby ve stávající výši rozhodla bankovní rada na svém zasedání 8. března 2018. ČNB tuto sazbu využila poprvé na konci roku 2015, kdy ji s platností od 1. ledna 2017 stanovila na 0,5 %. V květnu 2017 pak rozhodla o zvýšení sazby na 1,0 %, a to od 1. července 2018. K poslední změně sazby došlo 6. prosince 2017, kdy bankovní rada sazbu zvýšila na 1,25 % s platností od 1. ledna 2019.

Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v rámci Evropské unie v roce 2014. Tuto rezervu mají povinné instituce vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika. Naopak v období poklesu ekonomické aktivity, doprovázeného rostoucími ztrátami z úvěrů, by měla být tato rezerva „rozpouštěna“, aby nefinanční podniky a domácnosti měly nadále přístup k úvěrům bez nadměrně zpřísněných podmínek.

Newsletter