ČNB od července vytvoří novou sekci dohledu nad trhem II

Dohled nad finančním trhem v České národní bance bude rozdělen do dvou hlavních útvarů. Nově vznikne s účinností od 1. července 2016 sekce dohledu II. Jejím ředitelem bude Ladislav Kročák (53 let).

Do sekce dohledu II budou patřit dříve samostatné odbory ochrany spotřebitele a dohledu nad drobnými distributory na finančním trhu, dále pak odbor dohledu systémově méně významných institucí finančního trhu.

Sekce dohledu nad finančním trhem bude tvořena pěti odbory – dohledu obezřetnosti, dohledu odborné péče a kontroly finančního trhu I, II a III. Ředitelem této sekce i nadále zůstává David Rozumek.

Ing. Ladislav Kročák absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a studium na Bankovním institutu v Praze. Po studiích pracoval více než dvacet let ve vedoucích pozicích v různých finančních institucích včetně Citibank, GE Money Bank nebo AXA Bank. V současné době je ředitelem odboru služeb klientů ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Newsletter