Evropské výnosy klesají, americké se obchodují smíšeně. Dolar proti euru obrací zpět do ztráty nad 1,1350 EURUSD. Měny regionu zažívají relativně klidnou obchodní seanci. Koruna se obchoduje pod 24,25 za euro.

ČNB ponechává sazby rezervy ke krytí systémového rizika beze změny

ČNB přezkoumala systémovou významnost domácích bank a pěti systémově nejvýznamnějším bankám – České spořitelně, ČSOB, Komerční bance, Unicredit Bank a Raiffeisenbank – ponechala stávající sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (KSR) i pro období od 1. ledna 2021.

ČNB zavedla nenulovou rezervu KSR poprvé v roce 2014, a to pro čtyři systémově nejvýznamnější banky. Podle zákona o bankách je ČNB povinna přezkoumat důvody pro stanovení KSR alespoň jednou za dva roky. Pro revizi systémové významnosti využívá ČNB metodiku, která vychází z řady indikátorů popisujících čtyři klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekonomiku a propojenost s dalšími finančními institucemi.

První revize proběhla v roce 2016 na datech ke konci roku 2015. Na jejím základě ČNB rozšířila okruh bank podléhajících KSR na pět, přičemž dvěma bankám byla rezerva zvýšena. Druhá revize z roku 2018 nevedla ke změně nastavení sazeb KSR stejně jako ta současná, která posoudila hodnoty indikátorů jednotlivých bank z konce roku 2019.

Úroveň sazby tak i po 1. lednu 2021 zůstane pro Českou spořitelnu, ČSOB a Komerční banku ve výši 3 %, pro Unicredit Bank ve výši 2 % a pro Raiffeisenbank ve výši 1 %. Banky jsou povinny udržovat KSR na individuálním i konsolidovaném základě. Sazby jsou uvedeny v procentech z celkového objemu rizikové expozice dané banky a KSR musí být naplněna kmenovým kapitálem banky.

Po transpozici nové evropské směrnice CRD V (Capital Requirements Directive) do národní legislativy (externí odkaz) bude ČNB bankám za účelem omezení rizik spojených s jejich systémovou významností namísto KSR předepisovat kapitálovou rezervu pro jiné systémově významné instituce (J-SVI).

Směrnice CRD je jedním z klíčových předpisů EU týkajících se sektoru úvěrových institucí, tzn. v České republice sektoru bank a spořitelních a úvěrních družstev. CRD se převážně zabývá přístupem k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Newsletter