ČNB: Růst ekonomické aktivity v 1. čtvrtletí 2019 v souladu s prognózou

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,6 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita zvýšila o 0,6 %.

Meziroční růst české ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku odpovídal prognóze ČNB. K dílčím odchylkám nicméně došlo u jednotlivých složek poptávky. Spotřeba domácností a spotřeba vlády vzrostly o něco rychleji oproti tomu, co prognóza předpovídala. Naopak růst hrubé tvorby kapitálu zaostal za prognózou, což bylo způsobeno nižší než očekávanou dynamikou fixních investic. Dynamika vývozu i dovozu zboží a služeb byla rovněž nižší, než ČNB očekávala. Příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP však byl ve výsledku přibližně neutrální, a tak zhruba odpovídal prognóze.

Zveřejněná data v souhrnu potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB. Podle ní poroste česká ekonomika v letošním roce tempem kolem 2,5 %, přičemž růst HDP bude tažen všemi složkami domácí poptávky. Nadále solidní dynamika spotřeby domácností bude odrážet vysokou, byť postupně zvolňující dynamiku jejich příjmů. Firmy budou k investicím motivovány přetrvávajícím nedostatkem volné pracovní síly. Dále pak porostou i vládní investice s významným příspěvkem projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Fiskální politika bude k růstu domácí poptávky v letošním roce přispívat i zvýšením platů ve veřejné sféře, důchodů a sociálních dávek. Čistý vývoz bude naopak letos ekonomický růst brzdit, a to v návaznosti na zpomalený růst zahraniční poptávky a přetrvávající domácí kapacitní omezení. V příštím roce růst české ekonomiky mírně zrychlí vlivem zvýšené dynamiky vývozu.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter