ČNB: Růst ekonomické aktivity ve 2Q 2018 zhruba odpovídal prognóze

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,4 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita zvýšila o 0,7 %. Ekonomický růst tak v souladu s prognózou ČNB dočasně zmírňuje svá tempa, a to v důsledku zpomalující dynamiky zahraniční poptávky spolu se stále silnějšími omezeními domácí ekonomiky na nabídkové straně.

Vykázaný ekonomický růst byl ve druhém čtvrtletí letošního roku jen lehce pod prognózou ČNB, a to jak v meziročním, tak i v mezičtvrtletním vyjádření. Na rozdíl od prognózy byl vykázán záporný příspěvek změny stavu zásob, který byl však téměř plně kompenzován méně záporným příspěvkem čistého vývozu. V souladu s predikcí pokračuje, i přes dílčí zpomalení, robustní růst soukromé spotřeby. Rovněž dynamika vládní spotřeby zvolnila a nacházela se pod prognózou. Prognóza fixních investic se v podstatě naplnila.

V souhrnu lze konstatovat, že v souladu s prognózou došlo ve druhém čtvrtletí letošního roku k dalšímu zpomalení růstu ekonomické aktivity z předchozích vysokých temp. Podle stávající prognózy ČNB se růst české ekonomiky v celoročním vyjádření udrží letos, jakožto i v následujících letech nad 3 %. Ke zvyšování ekonomické aktivity bude přispívat zejména robustní růst spotřeby domácností a soukromých i vládních investic. Fiskální politika bude k růstu domácí poptávky přispívat zrychleným čerpáním evropských fondů i výrazným zvýšením běžných výdajů. Příspěvek čistého vývozu k ekonomickému růstu bude v letošním roce dočasně záporný. Projeví se v něm pokračující růst domácí poptávky a prognózou přepokládané posílení kurzu koruny.

Jan Brůha, ředitel odboru ekonomického výzkumu

Newsletter