ČNB: Upozornění k prezentaci Czech Republic Financial Conduct Authority

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt Czech Republic Financial Conduct Authority (CFCA) prezentující svoji činnost na internetových stránkách https://cfca-gov.com/index.html není oficiální českou veřejnou institucí ani existující právnickou osobou registrovanou v České republice.

Výkon dohledu nad finančním trhem v ČR a zajištění fungování a integrity finančního systému jsou v České republice svěřeny České národní bance. Další legitimní instituce, která případně může pomoci spotřebitelům řešit jejich spory s finančními institucemi (formou mimosoudního řízení, které je bezplatné), je finanční arbitr (externí odkaz).

ČNB proto doporučuje veřejnosti nereagovat na žádné nabídky tohoto subjektu.

Newsletter