ČNB upozornila na aktivity Savings Funds Limited a Salia Group

Česká národní banka znovu upozornila na to, že společnost Savings Funds Limited nemá žádné povolení k poskytování finančních služeb v České republice. Savings Funds Limited klientům nabízela zřízení spořícího účtu a platebního účtu, aniž k takové činnosti obdržela potřebné povolení. Firma Savings Funds prostřednictvím vedeného účtu zprostředkovávala mimo jiné vyplácení zisků z investice do společnosti Salia Group, která rovněž nemá žádné povolení k poskytování finančních služeb v České republice.

Činnost společností Savings Funds a Salia Group vykazuje znaky neoprávněného přijímání vkladů od veřejnosti, neoprávněného poskytování platebních služeb a neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti.

Informace sdělovaná zákazníkům o tom, že Česká národní banka zablokovala peněžní prostředky uložené na účtech těchto společností, a proto je nelze zákazníkům vyplatit, se nezakládá na pravdě.

Newsletter