ČNB upozornila na aktivity společnosti DreamVest Europe LTD.

Česká národní banka upozornila na aktivity společnosti DreamVest Europe LTD. V České republice je v souvislosti s internetovou prezentací projektu „Dreamvestice“ veřejně nabízena investice do dluhopisů emitenta DreamVest Europe LTD., aniž by byl ale v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu schválen a uveřejněn prospekt těchto cenných papírů. ČNB o tom informovala na svém webu. Tam také centrální banka zveřejňuje schválené prospekty cenných papírů.

„Projekt ´Dreamvestice´ rovněž vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování, tedy činnosti, která je v České republice plně regulována,“ uvedla dále ČNB. Společnost DreamVest Europe LTD. však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou, a není tak oprávněna peněžní prostředky od veřejnosti shromažďovat. Seznam všech licencovaných osob je uveřejněn rovněž na webových stránkách ČNB.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává také dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

Newsletter