ČNB zvýšila odhad nadhodnocení cen nemovitostí až na 20 %, potvrdila limity na hypotéky

AKTUALIZOVÁNO – Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes potvrdila nastavení limitů ukazatelů LTV, DTI, a DSTI pro hypotéční úvěry. Nadhodnocení cen bytů se dle výpočtů ČNB dále mírně zvýšilo, v polovině roku 2019 se pohybovalo mezi 15 až 20 procenty a to zejména kvůli nedostatečné nabídce bytů ve velkých městech. Bankovní rada také rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na 2 procentech i po 1.lednu 2021.

Bankovní rada ČNB dnes projednala podzimní zprávu Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory, která hodnotí zdraví domácího finančního sektoru a rizika pro udržení jeho stability podle údajů z první poloviny roku 2019. Na základě zprávy bankovní rada rozhodla, že v tuto chvíli nepovažuje za nutné měnit současné doporučené hodnoty limitů ukazatelů LTV, DTI a DSTI pro poskytování hypotéčních úvěrů. Další pokračování zvyšování nadhodnocení cen bydlení by si však mohlo vyžádat jejich přehodnocení.

ČNB ale očekává, že v nejbližších čtvrtletích bude růst cen rezidenčních nemovitostí spíše zpomalovat. Banky podle ČNB zůstávají odolné vůči případným nepříznivým šokům. Pro zachování této odolnosti i v případ ochlazení ekonomiky by měly udržovat kapitálové rezervy i současné dobrovolně držené kapitálové přebytky a provádět přiměřenou dividendovou politiku.

Příjmové limity DTI a DSTI, platné od 1.října 2018, byly plněny v souladu s doporučením ČNB. Bylo omezeno poskytování úvěrů s překročenými limity současně u všech třech sledovaných úvěrových ukazatelů.

Platné Doporučení ČNB uvádí, že u úvěrů ke koupi rezidenční nemovitosti k dalšímu pronájmu s vyšší rizikovostí by poskytovatelé měli uplatňovat limit ukazatele LTV ve výši 60 procent. Bankovní rada dnes specifikovala podmínky pro stanovení rizikovosti, za kterých bude limit LTV na úvěr ke koupi rezidenční nemovitosti k dalšímu pronájmu ve výši 60 % aplikován.

Podle zprávy Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory jsou ceny nemovitostí o 35 % vyšší, než byly v roce 2008 před světovou finanční krizí.

Newsletter