Co přinese klíčová obchodní dohoda TTIP? Většina Čechů neví

O chystané dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy neslyšelo 61 procent Čechů. Asi pětina občanů informace o smlouvě nazvané Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) sice už zaznamenala, neví však, čeho se týká. Určité povědomí o smlouvě a jejím obsahu má 18 procent lidí. Vyplynulo to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V porovnání s červnovým průzkumem se tak o pět procentních bodů zvýšil podíl dotázaných, kteří uvádějí, že o smlouvě vůbec neslyšeli.

O TTIP diskutují zástupci Evropské komise s americkou stranou od loňského roku. Smlouva by měla odstranit zbývající překážky v obchodování mezi EU a USA a vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Její zastánci tvrdí, že oběma stranám přinese zrychlení hospodářského růstu. Některé země EU ale mají proti dohodě námitky a bojuje proti ní i řada aktivistů i jiných skupin. Podle nich TTIP omezí demokratická práva Evropanů a koncerny budou mít ještě větší vliv na vznik zákonů.

Podle CVVM projevuje zájem o informace ohledně této smlouvy jen 18 procent dotázaných, zatímco 79 procent lidí se o ni nezajímá. „V porovnání s červnovým průzkumem se poměrně zřetelně zintenzivnil deklarovaný nezájem o informace týkající se smlouvy TTIP, když podíl odpovědí ´rozhodně se nezajímá´ vzrostl o osm procentních bodů, primárně na úkor podílu odpovědí ´spíše se nezajímá´,“ uvedlo CVVM.

Větší povědomí o TTIP mají lidé s větším zájmem o politiku a politickou angažovanost, muži a lidé ve věku 45 až 59 let. Lépe informováni jsou i lidé s vyšším vzděláním, lepší životní úrovní a pravicově orientovaní.

CVVM provedlo průzkum v první polovině září mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

Newsletter