Coding Bootcamp Praha: Do studia programování se přihlásilo až 50 % žen

V České republice je i nadále jeden z nejmenších podílů žen v IT v rozvinutém světě. Ve Spojených státech amerických pracuje v IT přibližně čtvrtina žen a v zemích jako Británie, Nizozemí či Francie se podíl pohybuje okolo 16-18 %. V Česku je tento podíl pouze okolo 11 %. Přitom další postkomunistické země jako Bulharsko a Rumunsko mají podíl ženských programátorek dokonce 25-30 %. Dle těchto údajů to vypadá, že IT je zejména v České republice převážně mužským oborem. Pravdou však je, že právě diverzita je něco, co může v oboru jako je IT jedině prospět.

Jana Večerková

IT je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s dlouhotrvajícím nedostatkem kvalitních pracovníků. Kde tedy vzít nové lidi? Zajímavou strategií pro získání nových pracovníků může být zacílení právě na ženy, které jsou dle statistik v tomto oboru spíše raritou. Jejich nedostatek pramení především v nízkém zájmu o studium oborů informačních technologií. A proč to tak je? Na vině jsou prý vštípené sociální předpoklady nebo chcete-li předsudky, tedy tvrzení typu, že ženy jsou méně odolné vůči stresu, mají v mužském prostředí méně ostré lokty nebo že IT je obor vhodný především pro muže. Na základních a středních školách dochází často k předčasné specializaci a zároveň některé předměty jsou učiteli, možná nevědomky, prezentovány coby zajímavější pro chlapce. Často diskutovaným tématem je také způsob, kterým se v Čechách učí matematika. Naši absolventi nám často říkají, že kdyby jim matematika byla přiblížena na reálných příkladech, což se dá krásně dělat ve spojení s IT, v kritickém věku, kdy se rozhodovali pro další studium, rozhodli by se pro technický obor,“ popisuje Jana Večerková, jedna ze zakladatelů Coding Bootcamp Praha.

Mnohé z dívek, které obor přeci jen vystudují, však nakonec zvolí pro své zaměstnání jiný obor. To je ovšem škoda, protože existuje spousta důvodů, proč jako žena zvolit IT obor. Jedním z důvodů je velká budoucnost, kterou má obor IT před sebou a těší se velkému rozmachu. V nedaleké minulosti měl počítač doma málokdo a dnes nás moderní technologie obklopují ze všech stran. Z toho vyplývá jistota, v IT bude pracovních míst dostatek vždy. Navíc zpravidla v tomto oboru není problém s prací na home office, což mohou využívat i maminky na rodičovské dovolené. Lákavým benefitem oboru IT jsou i nadprůměrné platy, které IT dělají jedním z nejlépe placených oborů v Česku.

Genderové rozdíly?

Ve srovnání s muži jsou považovány za mnohem pečlivější, což v IT, jehož základy pramení v matematice, může být velikým benefitem. Například ženy programátorky, analytičky a testerky jsou vnímány jako preciznější a spolehlivější, na druhou stranu jim prý chybí kreativita a mají slabší představivost při řešení nových a nových úkolů. A jak jsou na tom ženy – manažerky? Jsou to prý často bojovnice, ale stěžují si, že je mužští kolegové trochu přehlížejí, zvláště tehdy, když dělají business. Jako v každém oboru je samozřejmě možné se setkat s různými typy lidí, žen i mužů, z nichž někteří budou nového člena týmu podporovat a někteří se budou cítit ohroženi. Nicméně všeobecně se v této oblasti hodnotí výsledky a méně osobní vztahy a schopnost hrát takzvané korporátní hry. Tudíž ženy, které jsou orientovány na IT, obor je baví a chtějí se v něm dále zlepšovat, si tuto kariéru nemohou vynachválit,“ dodává Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha. Možná, že jsou někdy při obchodních vyjednáváních méně tvrdé než kolegové, ale na druhou stranu umějí lépe pracovat s kompromisy, nalézat řešení vhodná pro všechny zúčastněné strany, udržovat dobré vztahy a zvládat multitasking.

Jak tedy přilákat více žen do IT? A jsou tam vůbec vítané?

Pomohlo by autoritativní stanovení poměrů mužů a žen v IT, tzv. kvóty? Nebylo by bylo přínosnější nechat věcem volný průběh a pouze nenásilně podporovat rozvoj potenciálu malých žen, holčiček a slečen? Dívky jsou stejně inteligentní jako chlapci a zdaleka ne všechny tíhnou k panenkám. Začněme úplně od začátku a nechme je, ať si svoji cestu vyberou samy. Nenuťme jim naši představu o tom, co se pro ně hodí a co ne, nechme je vyzkoušet si obory, které možná před pár lety ještě ani neexistovaly a ukažme jim k těmto oborům cestu.

Jako ve všech oborech lidské činnosti i v IT platí, že jak ženy, tak muži mají na stejnou věc nebo problém různé náhledy a přístup a tyto se většinou navzájem doplňují a vzájemně obohacují. Proč toho tedy nevyužít?

Pozvánka na FRONTEND INTRO COURSE, 18. – 27. ledna od 18.00 do 20.00, https://www.codingbootcamp.cz/events. Místo konání: online.

Termín nejbližších Coding Bootcampů Praha: 26. dubna 2021, https://codingbootcamp.cz/cz.

Jana Večerková, zakladatelka Coding Bootcamp Praha a BrikkApp, působí již deset let v oblasti startupů a vývoji inovativních produktů po celé Evropě.  Vystudovala ve Velké Británii. Coding Bootcamp Praha je mezinárodně oceňovaný program pro lidi měnící kariéru do webového vývoje. Jany nejnovějším projektem je BrikkApp, který pomáhá lidem s investováním do nemovitostí.

Daniela Zelinková, více např.: https://codingbootcamp.cz/blog/alumni-stories/daniela-zelinkova-alumni. Daniela má vystudovanou sociologii, poté pracovala jako manažerka baru, ve volném čase si zkusila programování a následně se přihlásila na Coding Bootcamp Praha. Absolvovala v prosinci 2016 (úplně první běh našeho bootcampu) a nastoupila jako JavaScript / React programátorka do Rohlik.cz Několik běhů se do bootcampu vrací jako mentorka na pár dní a předává tak své znalosti dalším generacím studentů. Daniela je ročník 1991, je původem ze Slovenska a do Prahy se přestěhovala na studium na Karlově univerzitě.

Newsletter