COFACE: Světový obchod čeká výrazný propad

Podle analýzy úvěrové pojišťovny COFACE poklesne ve třetím čtvrtletí roku 2020 světový obchod meziročně o 7 %. Důvodem je mimo jiné růst protekcionismu. Prudký nárůst nejistoty ve světovém obchodě má negativní dopad i na tak otevřenou ekonomiku, jako je ta česká. Proto COFACE očekává letos 6,2% propad HDP České republiky.

Globální recese půjde ruku v ruce s prudkým poklesem mezinárodního obchodu. Navíc v období krize má mezinárodní obchod tendenci klesat více než HDP. Rozsah této reakce je však obtížné měřit. Světová obchodní organizace (WTO) předpokládá pokles světového obchodu o 13 až 32 %. Tento odhad naznačuje, že všechny regiony utrpí dvouciferný pokles objemu svých obchodů. „Na základě našeho prognostického modelu očekáváme, že ve třetím čtvrtletí 2020 poklesne světový obchod meziročně o 7 %,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.

Pokles světového obchodu může být i výraznější, protože obvyklé modely nemusí nutně fungovat v době krize. V období negativních ekonomických podmínek je prudký nárůst nejistoty jedním z důvodů výrazného poklesu obchodu ve vztahu k HDP. A v současnosti je tento poměr historicky nejvýraznější.

Nejistota ve světovém obchodě dopadá i na Českou republiku. „Podle naší poslední prognózy se česká ekonomika v roce 2020 dostane do recese 6,2 %. Poté dojde v roce 2021 k oživení, kdy růst HDP bude pozitivní a dosáhne 4,8 %,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko. „Vládní opatření nemohou totiž plně kompenzovat dopady propadu zahraniční poptávky – zejména po produktech automobilového průmyslu, tedy nejdůležitějšího sektoru české ekonomiky. Nadcházející recese německé ekonomiky tak bude mít pro Českou republiku vážné následky. Navíc cestovní ruch v ČR pravděpodobně utrpí velké ztráty. Omezení přeshraniční mobility je další negativní jev. S vyšší nezaměstnaností a slabším růstem mezd bude spotřebitelská poptávka dále snižována tím, že domácnosti budou preventivně více šetřit. To vše se projeví v propadu HDP České republiky,“ upřesňuje Ján Čarný.

Svět zasáhl nový protekcionismus

Pro světový obchod je dalším přitěžujícím faktorem růst protekcionismu. Od začátku globální pandemie se protekcionismus v obchodě promítal především do dodávek potravin a základních zdravotnických potřeb potřebných k potlačování dopadů pandemie. Podle Global Trade Alert, který poskytuje informace o státních intervencích, představovaly k 22. dubnu 2020 tato protekcionistická opatření až 56 % všech intervencí. Většina z nich se týkala zákazu vývozu roušek a jiných ochranných prostředků, respirátorů a chemikálií potřebných k výrobě různých léků.

V tomto období importéři usnadňují dovoz zdravotnických výrobků, zatímco exportéři jejich vývoz naopak ztěžují. V této souvislosti je zajímavý případ Číny: ačkoli vývoz léků pro lékařské účely klesl v únoru 2020 o 15 %, během karantény z důvodu opatření proti koronaviru dosáhla Čína dominantní podíl na světovém vývozu roušek (55,3 %). Spolupráce s Čínou tak byla nezbytná při zásobování světa. Čínská denní produkce vyskočila na 116 milionů roušek, což je 12-násobek množství, které vyrobila před pandemií.

Protekcionismus sílí i v zemědělské výrobě a potravinářství

Krize také vedla ke zvýšení protekcionismu v zemědělsko-potravinářském sektoru. Vlny panického nakupování vyvolaného obavou z přísných karanténních opatření se neomezily pouze na domácnosti: některé zranitelné země se rozhodly zásobovat obilím, aby zajistily kontinuitu vnitrostátních dodávek. Dnes největší vývozci obilí – v čele s Ruskem – omezují až třetinu celkových dodávek pšenice na trhu. V této fázi však vedly zákazy vývozu většinou k přesunu poptávky na evropské země (příkladem je Francie) než k nedostatku nabídky.

Rýže je vedle pšenice v této době další vyhledávanou komoditou. Indie, která je hlavním světovým exportérem rýže, již není schopna zajistit dodávky: protikaranténní opatření včetně lockdownu narušily domácí dodavatelské řetězce, snížila se dostupnost pracovní síly a ztížil se přístup do exportních přístavů. Ačkoli Thajsko, hlavní konkurent Indie, má dostatek zásob rýže, jeho vývozu zde zase brání přísná karanténní opatření přijatá v Kambodži, které tak připravují odvětví o tolik potřebné sezónní pracovníky. Jak upozorňuje Coface, v důsledku toho cena rýže dosáhla koncem března sedmiletého maxima.

Jedinou dobrou zprávou je, že hraniční kontroly během lockdownu měly jen omezený dopad na obchod. V současnosti se opatření v Evropě postupně uvolňují s cílem oživit odvětví cestovního ruchu a omezit nedostatek pracovních sil, zejména v zemědělském sektoru.

Přesun výroby nepomůže

Výzvy k relokaci jednotlivých výrobních etap z jedné země výroby představuje další riziko pro světový obchod. V první fázi koronavirové krize, která propukla v Číně, si společnosti na celém světě uvědomily, jak moc jsou jejich dodavatelské řetězce vystaveny rizikům změn v jedné zemi a snaží se tak zvyšovat odolnost těchto řetězců vůči obdobným šokům. Mohlo by se to uskutečnit dvěma způsoby: úplným přemístěním výroby na domácí trh nebo silnou globální strategií diverzifikace dodavatelů.

„V současné situaci úplné přemístění výrobních procesů na domácí nebo regionální úrovni jen zdůrazní problémy s rostoucími výrobními náklady a nedostatkem domácích zkušeností. I kdyby se tyto problémy podařilo vyřešit, jakékoli nové umístění výrobních procesů by stále záviselo na dodávkách surovin, které nelze přesunout,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.

Provázanost dodavatelských řetězců bude také vyžadovat diverzifikaci dodavatelů pomocí snížení závislosti na producentech z konkrétních zemí. Na první pohled se nyní možná jeví, že lze najít ve většině sektorů alternativy k největšímu dodavateli – Číně. Hlavní výrobci subdodávek do průmyslu jsou však silně propojeni – závislost na Číně tak rychle nezmizí. A to i v případě, že se podaří diverzifikovat produkci subdodávek do dalších výrobních center. To znamená, že globální dodavatelské řetězce, mají do budoucna stále nezastupitelný význam.

70 let zkušeností dělá ze společnosti Coface předního světového odborníka na pojištění pohledávek, řízení rizik a globální ekonomiku. Naším posláním je pomáhat firmám v jejich rozhodování o finančních rizicích spolupráce s obchodními partnery a asistovat jim se zabezpečením inkasa pohledávek. Jsme partnerem, který profesionálně hodnotí finanční rizika obchodní spolupráce a přispívá tak k rozvoji a ochraně obchodních vztahů našich klientů. Celosvětově podporuje skupina Coface 50 000 klientů. V roce 2019 zaměstnávala přibližně 4250 osob ve 100 zemích světa a její obrat dosáhl 1,5 miliardy EUR.

Newsletter